Windows Server 2019

Verify resolving trong DNS Server

Cấu Hình Trên PowerShell

Trên Powershell chạy với quyền Admin.

				
					Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

# with nslookup command
# [nslookup (hostname to resolv) (server to ask)]
PS C:\Users\Administrator> nslookup rx-8.srv.world localhost 
Server: UnKnown
Address: ::1

Name:  rx-8.srv.world
Address: 10.0.0.110

PS C:\Users\Administrator> nslookup 10.0.0.110 localhost 
Server: UnKnown
Address: ::1

Name:  rx-8.srv.world
Address: 10.0.0.110


# with PowerShell Cmdlet
# Forward lookup
PS C:\Users\Administrator> Resolve-DnsName rx-8.srv.world -Type A -Server localhost 

Name                      Type  TTL  Section  IPAddress
----                      ----  ---  -------  ---------
rx-8.srv.world                 A   3600 Answer   10.0.0.110

# Reverse lookup
PS C:\Users\Administrator> Resolve-DnsName 10.0.0.110 -Type PTR -Server localhost 

Name              Type  TTL  Section  NameHost
----              ----  ---  -------  --------
110.0.0.10.in-addr.arpa    PTR  3600 Answer   rx-8.srv.world
				
			

Share:

Logo Cloud Việt

Thông Tin Và Hoạt Động Của Chúng Tôi

Cloud Việt là đơn vị cung cấp dịch vụ TTDL uy tín tại Việt Nam. Với tiêu chí là đặt quyền lợi và trải nghiệm của khách hàng lên hàng đầu để  đem đến dịch vụ tốt nhất.

Trụ sở chính

110/20/41 đường số 30, phường 6, quận Gò Vấp, TPHCM

Ngày làm việc

Thứ 2 - Thứ 6, Hàng tuần

Giờ làm việc

08 : 00 AM - 18 : 00 PM

Email

Support@cloudviet.com.vn

Hotline

0972 710 812