Thuê chỗ đặt máy chủ

Trung tâm dữ liệu đạt chuẩn quốc tế tier 3+, đảm bảo dự phòng 2n+1

Dedicate Private Cloud

Hệ thống riêng của bạn, đảm bảo an toàn riêng tư và toàn vẹn dữ liệu

Bảng giá thuê máy chủ

Chi tiết phí dịch vụ thuê máy chủ. Tối ưu chi phí cho khách hàng

Cloud Server

Nền tảng điện toán đám mây, hoạt động trên nhiều kết nối server vật lý khác nhau

Windows Server 2019

Conditional Forwarder trên window server 2019

logo_windows-server-2019

Cấu hình trên PowerShell

Conditional Forwarder chuyển các truy vấn cụ thể đến một máy chủ bạn chọn.

Đặt Ip cho Conditional: 10.0.0.10.

				
					Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

PS C:\Users\Administrator> Add-DnsServerConditionalForwarderZone -Name "server.education" -MasterServers 10.0.0.10 -PassThru 

ZoneName              ZoneType    IsAutoCreated  IsDsIntegrated IsReverseLookupZone IsSigned
--------              --------    -------------  -------------- ------------------- --------
server.education          Forwarder    False      False      False

PS C:\Users\Administrator> Get-DnsServerZone 

# Forwarder zone has been added
ZoneName              ZoneType    IsAutoCreated  IsDsIntegrated IsReverseLookupZone IsSigned
--------              --------    -------------  -------------- ------------------- --------
0.0.10.in-addr.arpa         Primary     False      False      True         False
0.in-addr.arpa           Primary     True      False      True         False
127.in-addr.arpa          Primary     True      False      True         False
255.in-addr.arpa          Primary     True      False      True         False
server.education          Forwarder    False      False      False
srv.world              Primary     False      False      False        False
TrustAnchors            Primary     False      False      False        False

# verify to ask hostname that is not in your DNS Zone but in Forwarder Host
PS C:\Users\Administrator> Resolve-DnsName dev.server.education -Server localhost 

Name                      Type  TTL  Section  IPAddress
----                      ----  ---  -------  ---------
dev.server.education              A   86399 Answer   10.0.0.20
				
			

Cấu hình trên GUI

Mở Server Manager, chọn Tools- DNS, chuột phải vào Conditional Forwarder chọn New Conditional Forwarder...

Nhập tên miền bạn muốn gửi các truy vấn và nhập Hostname or địa chỉ IP của máy chủ DNS. Chọn OK

Conditional Forwarder đã thêm thành công.

Share:

Bài viết liên quan

Công ty TNHH Công nghệ Cloud Việt
Địa chỉ: 110/20/41 đường số 30, Phường 6, Quận Gò Vấp, TP.HCM , Việt Nam
Điện thoại: 0902 513 906
Mã số thuế: 0313152674
Viettel IDC
VNNICVIETTEL IDCVNPT IDCVMWARE