Windows Server 2019

Conditional Forwarder trên window server 2019

logo_windows-server-2019

Cấu hình trên PowerShell

Conditional Forwarder chuyển các truy vấn cụ thể đến một máy chủ bạn chọn.

Đặt Ip cho Conditional: 10.0.0.10.

				
					Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

PS C:\Users\Administrator> Add-DnsServerConditionalForwarderZone -Name "server.education" -MasterServers 10.0.0.10 -PassThru 

ZoneName              ZoneType    IsAutoCreated  IsDsIntegrated IsReverseLookupZone IsSigned
--------              --------    -------------  -------------- ------------------- --------
server.education          Forwarder    False      False      False

PS C:\Users\Administrator> Get-DnsServerZone 

# Forwarder zone has been added
ZoneName              ZoneType    IsAutoCreated  IsDsIntegrated IsReverseLookupZone IsSigned
--------              --------    -------------  -------------- ------------------- --------
0.0.10.in-addr.arpa         Primary     False      False      True         False
0.in-addr.arpa           Primary     True      False      True         False
127.in-addr.arpa          Primary     True      False      True         False
255.in-addr.arpa          Primary     True      False      True         False
server.education          Forwarder    False      False      False
srv.world              Primary     False      False      False        False
TrustAnchors            Primary     False      False      False        False

# verify to ask hostname that is not in your DNS Zone but in Forwarder Host
PS C:\Users\Administrator> Resolve-DnsName dev.server.education -Server localhost 

Name                      Type  TTL  Section  IPAddress
----                      ----  ---  -------  ---------
dev.server.education              A   86399 Answer   10.0.0.20
				
			

Cấu hình trên GUI

Mở Server Manager, chọn Tools- DNS, chuột phải vào Conditional Forwarder chọn New Conditional Forwarder...

Nhập tên miền bạn muốn gửi các truy vấn và nhập Hostname or địa chỉ IP của máy chủ DNS. Chọn OK

Conditional Forwarder đã thêm thành công.

Share:

Logo Cloud Việt

Thông Tin Và Hoạt Động Của Chúng Tôi

Cloud Việt là đơn vị cung cấp dịch vụ TTDL uy tín tại Việt Nam. Với tiêu chí là đặt quyền lợi và trải nghiệm của khách hàng lên hàng đầu để  đem đến dịch vụ tốt nhất.

Trụ sở chính

110/20/41 đường số 30, phường 6, quận Gò Vấp, TPHCM

Ngày làm việc

Thứ 2 - Thứ 6, Hàng tuần

Giờ làm việc

08 : 00 AM - 18 : 00 PM

Email

Support@cloudviet.com.vn

Hotline

0972 710 812