Windows Server 2019

Thêm A/PTR Record trong DNS Server

Cấu hình trên Powershell

				
					Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

# for [-TimeToLive], set TTL value (if not specified, default [1:00:00] is set(an hour))
PS C:\Users\Administrator> Add-DnsServerResourceRecordA -Name "rx-8" -ZoneName "srv.world" -IPv4Address "10.0.0.110" -TimeToLive 01:00:00 -CreatePtr -PassThru 

HostName         RecordType Type    Timestamp      TimeToLive   RecordData
--------         ---------- ----    ---------      ----------   ----------
rx-8           A     1     0          01:00:00    10.0.0.110

PS C:\Users\Administrator> Get-DnsServerResourceRecord -ZoneName "srv.world" | Format-Table -AutoSize -Wrap 

# [rx-8] has beed added
HostName RecordType Type Timestamp TimeToLive RecordData
-------- ---------- ---- --------- ---------- ----------
@    NS     2  0     01:00:00  rx-7.srv.world.
@    SOA    6  0     01:00:00  [2][rx-7.srv.world.][hostmaster.srv.world.]
rx-7   A     1  0     01:00:00  10.0.0.101
rx-8   A     1  0     01:00:00  10.0.0.110

# if remove it, run like follows
PS C:\Users\Administrator> Remove-DnsServerResourceRecord -ZoneName "srv.world" -RRType "A" -Name "rx-8" -RecordData "10.0.0.110" -PassThru 

Confirm
[Y] Yes [N] No [S] Suspend [?] Help (default is "Y"): Y

HostName         RecordType Type    Timestamp      TimeToLive   RecordData
--------         ---------- ----    ---------      ----------   ----------
rx-8           A     1     0          01:00:00    10.0.0.110
				
			

Cấu hình trên GUI

Mở Server Manager và chọn Tools – DNS, Nhấn chuột phải vào  domain name,  chọn New Host(A or AAA)…

Nhập hostname và IP address bạn muốn thêm. Tích chọn Create associated pointer(PTR) record.

Vậy là một  A/PTR record đã được tạo.

Share:

Logo Cloud Việt

Thông Tin Và Hoạt Động Của Chúng Tôi

Cloud Việt là đơn vị cung cấp dịch vụ TTDL uy tín tại Việt Nam. Với tiêu chí là đặt quyền lợi và trải nghiệm của khách hàng lên hàng đầu để  đem đến dịch vụ tốt nhất.

Trụ sở chính

110/20/41 đường số 30, phường 6, quận Gò Vấp, TPHCM

Ngày làm việc

Thứ 2 - Thứ 6, Hàng tuần

Giờ làm việc

08 : 00 AM - 18 : 00 PM

Email

Support@cloudviet.com.vn

Hotline

0972 710 812