Thuê chỗ đặt máy chủ

Trung tâm dữ liệu đạt chuẩn quốc tế tier 3+, đảm bảo dự phòng 2n+1

Dedicate Private Cloud

Hệ thống riêng của bạn, đảm bảo an toàn riêng tư và toàn vẹn dữ liệu

Bảng giá thuê máy chủ

Chi tiết phí dịch vụ thuê máy chủ. Tối ưu chi phí cho khách hàng

Cloud Server

Nền tảng điện toán đám mây, hoạt động trên nhiều kết nối server vật lý khác nhau

Cách tạo nhiều truy cập Remote Desktop

Tóm tắt nội dung

Mở Run và nhập lệnh gpedit.msc

multi_remote_desktop

Truy cập theo đường dẫn: Administrative Templates > Windows Components > Remote Desktop Services > Remote Desktop Session Host > Connections > Restrict Remote Desktop Services users to a single Remote Desktop Services session.

multi_remote_desktop

Tích chọn Disabled và bấm chọn OK

multi_remote_desktop

Bạn có thể kết nối với Remote Desktop với 2 truy cập, nhưng nếu bạn có nhiều hơn 3 kết nối, kết nối sẽ bị hạn chế.