Cài đặt tính năng ASP.NET

Tóm tắt nội dung

Cài đặt Tính năng Install ASP.NET để cấu hình môi trường Web Application.

Cài đặt trên Powershell

Chạy Powershell với quyền quản trị Admin và cấu hình như sau: 

				
					Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

# install ASP.NET 4.7
# if also install ASP.NET 3.5, specify [Web-Asp-Net] with comma separated
PS C:\Users\Administrator> Install-WindowsFeature Web-Asp-Net45 

Success Restart Needed Exit Code   Feature Result
------- -------------- ---------   --------------
True  No       Success    {ASP.NET 4.7, Application Development, ASP...

# create a test page to verify (example below is with C#)
PS C:\Users\Administrator> $str_document = @'
<%@ Page Language="C#" %>
<script runat="server">
  private void Page_Load() {
    Msg.Text = "Hello ASP.NET World!";
  }
</script>
<html>
<body>
  <asp:Label runat="server" id="Msg" />
</body>
</html>
'@ 

# redirect contents to a page
PS C:\Users\Administrator> $str_document > C:\inetpub\newsite\index.aspx 

# verify accesses
PS C:\Users\Administrator> curl.exe rx-7.srv.world/index.aspx 

<html>
<body>
  <span id="Msg">Hello ASP.NET World!</span>
</body>
</html>
				
			

Cài đặt trên GUI

 Mở Server Manager và chọn Add roles and features, sau đó chọn ASP.NET 4.7 . (nếu cài đặt ASP.NET 3.5, hãy đánh dấu vào ô ASP.NET3.5)

Các tính năng bổ sung được yêu cầu để thêm ASP.NET, Nhấp vào nút Add Features và tiến hành Cài đặt.

Sau khi hoàn tất cài đặt, hãy tạo một trang thử nghiệm để xác minh hoạt động.

Không sao nếu trang aspx kiểm tra trở lại bình thường.

Logo Cloud Việt

Thông Tin Và Hoạt Động Của Chúng Tôi

Cloud Việt là đơn vị cung cấp dịch vụ TTDL uy tín tại Việt Nam. Với tiêu chí là đặt quyền lợi và trải nghiệm của khách hàng lên hàng đầu để  đem đến dịch vụ tốt nhất.

Trụ sở chính

110/20/41 đường số 30, phường 6, quận Gò Vấp, TPHCM

Ngày làm việc

Thứ 2 - Thứ 6, Hàng tuần

Giờ làm việc

08 : 00 AM - 18 : 00 PM

Email

Support@cloudviet.com.vn

Hotline

0972 710 812