Cài đặt SSL/TLS

Tóm tắt nội dung

Trên powershell

Nếu bạn sử dụng chứng chỉ SSL mà bạn có hoặc tạo nó trên Máy chủ khác, hãy nhập nó trước. Nếu bạn đã tạo chứng chỉ tự ký trên cùng Host với IIS thì không cần thao tác này, bỏ qua tại đây.

				
					Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

# store export password you set on certificate to a variable
PS C:\Users\Administrator> $Password = ConvertTo-SecureString -AsPlainText -Force "P@ssw0rd" 

# import to [Cert:\LocalMachine\My]
# ⇒ on GUI look, stored under [Certificates - Local Computer] - [Personal]
PS C:\Users\Administrator> Import-PfxCertificate -FilePath C:\Users\Administrator\rx-7.pfx -CertStoreLocation Cert:\LocalMachine\My -Password $Password 

  PSParentPath: Microsoft.PowerShell.Security\Certificate::LocalMachine\My

Thumbprint                Subject
----------                -------
228940060FF922175C2F435A135FD1CB26FC3A84 CN=rx-7.srv.world
				
			

Cấu hình SSL/TLS trên Trang web. Ví dụ này dựa trên môi trường mà chứng chỉ được lưu trữ trong [Cert:\LocalMachine\My].

				
					# confirm certificate
PS C:\Users\Administrator> Get-ChildItem Cert:\LocalMachine\My 

  PSParentPath: Microsoft.PowerShell.Security\Certificate::LocalMachine\My

Thumbprint                Subject
----------                -------
228940060FF922175C2F435A135FD1CB26FC3A84 CN=rx-7.srv.world

# store target certificate to a variable $Cert
PS C:\Users\Administrator> $Cert = Get-ChildItem Cert:\LocalMachine\My\228940060FF922175C2F435A135FD1CB26FC3A84 

PS C:\Users\Administrator> Get-Website 

Name       ID  State   Physical Path         Bindings
----       --  -----   -------------         --------
Default Web Site 1  Started  %SystemDrive%\inetpub\wwwroot http *:80:
RX-7.srv.world  2  Started  C:\inetpub\wwwroot\newsite   http *:80:rx-7.srv.world

# set SSL Binding to [RX-7.srv.world] site
PS C:\Users\Administrator> New-WebBinding -Name "RX-7.srv.world" -IPAddress "*" -HostHeader "rx-7.srv.world" -Port 443 -Protocol https 

# set $Cert to SSL Binding
PS C:\Users\Administrator> New-Item IIS:\SslBindings\0.0.0.0!443!rx-7.srv.world -Value $Cert 

PS C:\Users\Administrator> Get-Website 

Name       ID  State   Physical Path         Bindings
----       --  -----   -------------         --------
Default Web Site 1  Started  %SystemDrive%\inetpub\wwwroot http *:80:
RX-7.srv.world  2  Started  C:\inetpub\wwwroot\newsite   http *:80:rx-7.srv.world
                                https *:443:rx-7.srv.world sslFlags=0

# verify accesses
# if self signed certificate, add [-k] (--insecure) option
PS C:\Users\Administrator> curl.exe https://rx-7.srv.world/ 
RX-7.srv.world Top Page
				
			

Cài đặt trên GUI

Đầu tiên, nhập chứng chỉ SSL trong kho chứng chỉ. Trong ví dụ này, hãy nhập nó trong [Certificates – Local Computer] – [Personal] như sau.[1]

cấu hình cài đặt SSL/TLS cho trang web.

Mở Server Manager và chọn Tools – Internet Information Services (IIS) Manager, sau đó Nhấp chuột phải vào Trang web bạn muốn đặt ràng buộc SSL ở ngăn bên trái và Chọn Edit Bindings

tiếp theo, nhấn chọn ADD

Chọn HTTPS trên Type đã gửi và nhập Tên máy chủ của trang web trên trường [Host name]. Đối với trường [SSL certificate], Chọn chứng chỉ mà bạn đã nhập trong phần [1] 

Liên kết SSL được cấu hình.

Truy cập vào Trang web bằng HTTPS để xác minh hoạt động.

Logo Cloud Việt

Thông Tin Và Hoạt Động Của Chúng Tôi

Cloud Việt là đơn vị cung cấp dịch vụ TTDL uy tín tại Việt Nam. Với tiêu chí là đặt quyền lợi và trải nghiệm của khách hàng lên hàng đầu để  đem đến dịch vụ tốt nhất.

Trụ sở chính

110/20/41 đường số 30, phường 6, quận Gò Vấp, TPHCM

Ngày làm việc

Thứ 2 - Thứ 6, Hàng tuần

Giờ làm việc

08 : 00 AM - 18 : 00 PM

Email

Support@cloudviet.com.vn

Hotline

0972 710 812