Thuê chỗ đặt máy chủ

Trung tâm dữ liệu đạt chuẩn quốc tế tier 3+, đảm bảo dự phòng 2n+1

Dedicate Private Cloud

Hệ thống riêng của bạn, đảm bảo an toàn riêng tư và toàn vẹn dữ liệu

Bảng giá thuê máy chủ

Chi tiết phí dịch vụ thuê máy chủ. Tối ưu chi phí cho khách hàng

Cloud Server

Nền tảng điện toán đám mây, hoạt động trên nhiều kết nối server vật lý khác nhau

Tài liệu sử dụng và Tài liệu kỹ thuật của Cloud Việt

Tài liệu kỹ thuật

Các kiến thức căn bản, hướng dẫn cài đặt, cấu hình, vận hành hệ thống khắc phục sự cố kỹ thuật.

Tài liệu hướng dẫn

Những Thông tin hướng dẫn sử dụng, quản lý các sản phẩm, dịch vụ tại Cloud Việt giúp người khách hàng trải nghiệm thuận tiện hơn.

Tài liệu hướng dẫn phổ biến

Khuyến Mãi

SEO

Sự kiện

Thông báo