Cấu hình Basic Authentication trên IIS

Tóm tắt nội dung

Cấu hình trên Powershell

Trong ví dụ này, Cấu hình cài đặt tạo thư mục [auth_basic] trong trang web [RX-7.srv.world] và đặt Basic Authentication cho Thư mục.
Mở Powershell và chạy với quyền quản trị là Admin.

				
					Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

# install Basic Authentication feature
PS C:\Users\Administrator> Install-WindowsFeature Web-Basic-Auth 

Success Restart Needed Exit Code   Feature Result
------- -------------- ---------   --------------
True  No       Success    {Basic Authentication}

# restart IIS
PS C:\Users\Administrator> Restart-Service W3SVC 

PS C:\Users\Administrator> Get-Website 

Name       ID  State   Physical Path         Bindings
----       --  -----   -------------         --------
Default Web Site 1  Started  %SystemDrive%\inetpub\wwwroot http *:80:
RX-7.srv.world  2  Started  C:\inetpub\newsite       http *:80:RX-7.srv.world
                                https *:443:rx-7.srv.world sslFlags=0

# create [auth_basic] folder
PS C:\Users\Administrator> New-Item -ItemType Directory -Path "IIS:\Sites\RX-7.srv.world\auth_basic" 

  Directory: WebAdministration::\\RX-7\Sites\RX-7.srv.world

Mode        LastWriteTime     Length Name
----        -------------     ------ ----
d-----     9/9/2019  7:21 PM        auth_basic

# disable anonymous authentication for target folder
PS C:\Users\Administrator> Set-WebConfigurationProperty -Filter '/system.webServer/security/authentication/anonymousAuthentication' -Location "RX-7.srv.world/auth_basic" -Name enabled -Value False 

# enable basic authentication for target folder
PS C:\Users\Administrator> Set-WebConfigurationProperty -Filter '/system.webServer/security/authentication/basicAuthentication' -Location "RX-7.srv.world/auth_basic" -Name enabled -Value True 

# restart target Web site
PS C:\Users\Administrator> Restart-WebItem -PSPath 'IIS:\Sites\RX-7.srv.world' 

# create a test page
PS C:\Users\Administrator> Write-Output "Basic Authentication Test Page" | Out-File C:\inetpub\newsite\auth_basic\index.html -Encoding Default 

# verify accesses ⇒ [-u (username)]
PS C:\Users\Administrator> curl.exe -u Serverworld https://rx-7.srv.world/auth_basic/ 
Enter host password for user 'Serverworld':   # user password
Basic Authentication Test Page
				
			

Cấu hình trên GUI

Mở Server Manager và chọn Add roles and features, sau đó đánh dấu vào ô Basic Authentication và cài đặt nó.

Sau khi cài đặt xong, restart lại IIS

Tạo một thư mục mà bạn muốn đặt Basic Authentication.
Trong ví dụ này, hãy tạo một thư mục [auth_basic] cho nó. Đồng thời thêm quyền truy cập NTFS cho người dùng hoặc nhóm bạn muốn cho phép truy cập vào thư mục.
Mở [Server Manager] chọn [Tools] – [Internet Information Services (IIS) Manager], sau đó Chọn thư mục bạn muốn đặt Basic Authentication ở ngăn bên trái, rồi Mở để nhấp vào [Authentication] ở ngăn giữa.

Tiếp theo, tắt [Anonymous Authentication] và bật  [Basic Authentication] 

Tạo một trang kiểm tra trong thư mục bạn đã đặt [Basic Authentication]  và xác minh quyền truy cập. Xác thực với người dùng mà bạn đã đặt để cho phép truy cập.

Không sao nếu xác thực thành công và trang kiểm tra hiển thị bình thường.

Logo Cloud Việt

Thông Tin Và Hoạt Động Của Chúng Tôi

Cloud Việt là đơn vị cung cấp dịch vụ TTDL uy tín tại Việt Nam. Với tiêu chí là đặt quyền lợi và trải nghiệm của khách hàng lên hàng đầu để  đem đến dịch vụ tốt nhất.

Trụ sở chính

110/20/41 đường số 30, phường 6, quận Gò Vấp, TPHCM

Ngày làm việc

Thứ 2 - Thứ 6, Hàng tuần

Giờ làm việc

08 : 00 AM - 18 : 00 PM

Email

Support@cloudviet.com.vn

Hotline

0972 710 812