Cấu hình SSH Key-Pair Authentication trên windows server 2019

Tóm tắt nội dung

Theo cài đặt mặc địch của OpenSSH trên windows. Vì tệp authorized_keys không phải là vị trí mặc định của OpenSSH nên chỉ nhóm Administrators mới được quyền cấu hình, những nếu bạn muốn đặt nó làm vị trí mặc định cho tất cả người dùng, nó cần phải chú thích ra 2 dòng này.
Truy cập theo đường dẫn: C:\ProgramData\ssh\sshd_config

Key_Pair_Authentication

Đăng nhập với bất kỳ người dùng nào muốn đặt cặp khóa SSH
Chạy lệnh SSH-keygen để tạo cặp khóa SSH

				
					ssh-keygen
				
			

Di chuyển đến thư mục .ssh và đổi tên tệp puiblic-key thành Authority_keys

				
					cd .ssh
mv id_rsa.pub authorized_keys
				
			

Thay đổi cài đặt Bảo mật cho tệp allow_keys. Vì Mọi người: RX được thêm vào tệp theo mặc định, nhưng nó ngăn chặn xác thực cặp khóa SSH bình thường, vì vậy hãy xóa quyền.

				
					icacls authorized_keys /remove Everyone
				
			

Đó là tất cả cài đặt cho phía Server. Giờ ta cài đặt cho phía Client

Đăng nhập với bất kỳ người dùng nào bạn muốn đặt khóa bí mật SSH trên máy chủ khách hàng và chạy lệnh sau bằng Powershell hoặc Command prompt.
Tiếp theo, tạo thư mục .ssh trong Thư mục chính của người dùng và chuyển khóa bí mật trong thư mục .ssh như sau.

Đảm bảo đăng nhập có thể với xác thực cặp khóa.

				
					ssh (username)@(SSH server's Hostname or IP address)
				
			

Nếu chuyển khóa bí mật trên Máy chủ Linux, bạn cũng có thể kết nối từ Máy chủ Linux sang Máy chủ Windows với xác thực cặp khóa SSH.

Logo Cloud Việt

Thông Tin Và Hoạt Động Của Chúng Tôi

Cloud Việt là đơn vị cung cấp dịch vụ TTDL uy tín tại Việt Nam. Với tiêu chí là đặt quyền lợi và trải nghiệm của khách hàng lên hàng đầu để  đem đến dịch vụ tốt nhất.

Trụ sở chính

110/20/41 đường số 30, phường 6, quận Gò Vấp, TPHCM

Ngày làm việc

Thứ 2 - Thứ 6, Hàng tuần

Giờ làm việc

08 : 00 AM - 18 : 00 PM

Email

Support@cloudviet.com.vn

Hotline

0972 710 812