Thuê chỗ đặt máy chủ

Trung tâm dữ liệu đạt chuẩn quốc tế tier 3+, đảm bảo dự phòng 2n+1

Dedicate Private Cloud

Hệ thống riêng của bạn, đảm bảo an toàn riêng tư và toàn vẹn dữ liệu

Bảng giá thuê máy chủ

Chi tiết phí dịch vụ thuê máy chủ. Tối ưu chi phí cho khách hàng

Cloud Server

Nền tảng điện toán đám mây, hoạt động trên nhiều kết nối server vật lý khác nhau

Kích hoạt SSH-Agent trên windows server 2019

Tóm tắt nội dung

Sử dụng SSH-Agent để tự động nhập cụm mật khẩu vào key-pair-authentication.
SSH-Agent được cài đặt mặc định theo OpenSSH client, những nó lại bị Disabled(vô hiệu hóa) theo mặc định. Bạn cần Enabled(kích hoạt) và Start(bắt đầu) dịch vụ.

Đăng nhập Powershell với người dùng để đặt SSH-key-pair và đặt khóa bí mật như sau.

				
					ssh-add(secret key's PATH)
# Hiển thỉ danh sách xác thực thêm
ssh-add -l
# Nếu xóa tất cả danh tính, làm như sau(Nếu xóa một danh tính cụ thể, hãy thay -D thành -d)
ssh-add -D