Thuê chỗ đặt máy chủ

Trung tâm dữ liệu đạt chuẩn quốc tế tier 3+, đảm bảo dự phòng 2n+1

Dedicate Private Cloud

Hệ thống riêng của bạn, đảm bảo an toàn riêng tư và toàn vẹn dữ liệu

Bảng giá thuê máy chủ

Chi tiết phí dịch vụ thuê máy chủ. Tối ưu chi phí cho khách hàng

Cloud Server

Nền tảng điện toán đám mây, hoạt động trên nhiều kết nối server vật lý khác nhau

Windows Server 2019

Cấu hình Secondary Zone trong DNS Server

Cấu hình Secondary Zone trên máy chủ DNS Secondary.
Trong bài này mình làm với mô hình sau.

Cấu hình trên PowerShell

Các máy chủ được phép chuyển Zone Files theo mặc định là Name-Server được thêm vào cài đặt từng Zone trên máy chủ DNS Master. Để thực hiện việc này trươc tiên hãy thêm máy chủ DNS Secondary vào tùy chọn Name-Server trên máy chủ DNS Master.

				
					Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

# add [rx-8.srv.world] host as name-server in [srv.world] zone
PS C:\Users\Administrator> Add-DnsServerResourceRecord -Name "@" -NS -ZoneName "srv.world" -NameServer "rx-8.srv.world" -PassThru 

HostName         RecordType Type    Timestamp      TimeToLive   RecordData
--------         ---------- ----    ---------      ----------   ----------
@             NS     2     0          01:00:00    rx-8.srv.world.

PS C:\Users\Administrator> Get-DnsServerResourceRecord -ZoneName "srv.world" | Format-Table -AutoSize -Wrap 

# NS record has beed added
HostName RecordType Type Timestamp TimeToLive RecordData
-------- ---------- ---- --------- ---------- ----------
@    NS     2  0     01:00:00  rx-7.srv.world.
@    NS     2  0     01:00:00  rx-8.srv.world.
@    SOA    6  0     01:00:00  [7][rx-7.srv.world.][hostmaster.srv.world.]
rx-7   A     1  0     01:00:00  10.0.0.101
rx-8   A     1  0     01:00:00  10.0.0.110
				
			

Trên máy chủ DNS Secondary, cấu hình Secondary Zone.

Trước tiên, cài đặt chức năng DNS Server trên máy chủ Secondary.

				
					Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

# add secondary zone of [srv.world]
PS C:\Users\Administrator> Add-DnsServerSecondaryZone -Name "srv.world" -ZoneFile "srv.world.dns" -MasterServers 10.0.0.101 -PassThru 

ZoneName              ZoneType    IsAutoCreated  IsDsIntegrated IsReverseLookupZone IsSigned
--------              --------    -------------  -------------- ------------------- --------
srv.world              Secondary    False      False      False

PS C:\Users\Administrator> Get-DnsServerZone 

# secondary zone has beed added
ZoneName              ZoneType    IsAutoCreated  IsDsIntegrated IsReverseLookupZone IsSigned
--------              --------    -------------  -------------- ------------------- --------
0.in-addr.arpa           Primary     True      False      True         False
127.in-addr.arpa          Primary     True      False      True         False
255.in-addr.arpa          Primary     True      False      True         False
srv.world              Secondary    False      False      False
TrustAnchors            Primary     False      False      False        False
				
			

Cấu hình trên GUI

Cấu hình trên máy chủ DNS Master.

Mở Server Manager, chọn ToolsDNS, tiếp theo nhấp chuột phải vào vùng bạn muốn thêm Secondary zone và  Properties.

Di chuyển đến tab Zone stranfers bạn chọn như hình rồi chuyển đến tab Name Server.

Chọn Add

Nhập Hostname và địa chỉ IP của Secondary Server, chọn OK

Name Server đã được thêm. tiếp theo, chuyển đến máy chủ DNS Secondary.

Trên máy chủ DNS Secondary, chạy Server Manager và chọn Tools-DNS, tiếp theo chọn chuột phải vào vùng bạn muốn thêm secondary zone và chọn New zone…

Chọn Next để tiếp tục.

Bấm chọn Secondary zone và chọn Next để tiếp tục

Nhập zone name mà bạn muốn thêm sacondary, chọn Next

Nhập địa chỉ IP của máy chủ DNS Master, chọn Next

Chọn Finish để hoàn thành.

Zone file sẽ được chuyển trên secondary Host, nếu cài đặt thành công.

Share:

Bài viết liên quan

Công ty TNHH Công nghệ Cloud Việt
Địa chỉ: 110/20/41 đường số 30, Phường 6, Quận Gò Vấp, TP.HCM , Việt Nam
Điện thoại: 0902 513 906
Mã số thuế: 0313152674
Viettel IDC
VNNICVIETTEL IDCVNPT IDCVMWARE