Windows Server 2019

Thêm Reverse lookup Zone trong DNS Server

Cấu hình trên powershell

				
					Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

PS C:\Users\Administrator> Add-DnsServerPrimaryZone -NetworkID 10.0.0.0/24 -ZoneFile "0.0.10.in-addr.arpa.dns" -DynamicUpdate None -PassThru 

ZoneName              ZoneType    IsAutoCreated  IsDsIntegrated IsReverseLookupZone IsSigned
--------              --------    -------------  -------------- ------------------- --------
0.0.10.in-addr.arpa         Primary     False      False      True         False

PS C:\Users\Administrator> Get-DnsServerZone 

# [0.0.10.in-addr.arpa] has beed added
ZoneName              ZoneType    IsAutoCreated  IsDsIntegrated IsReverseLookupZone IsSigned
--------              --------    -------------  -------------- ------------------- --------
0.0.10.in-addr.arpa         Primary     False      False      True         False
0.in-addr.arpa           Primary     True      False      True         False
127.in-addr.arpa          Primary     True      False      True         False
255.in-addr.arpa          Primary     True      False      True         False
srv.world              Primary     False      False      False        False
TrustAnchors            Primary     False      False      False        False

# if remove it, run like follows
PS C:\Users\Administrator> Remove-DnsServerZone "0.0.10.in-addr.arpa" -PassThru 

Confirm
[Y] Yes [N] No [S] Suspend [?] Help (default is "Y"): Y

ZoneName              ZoneType    IsAutoCreated  IsDsIntegrated IsReverseLookupZone IsSigned
--------              --------    -------------  -------------- ------------------- --------
0.0.10.in-addr.arpa         Primary     False      False      True         False
				
			

Cấu hình trên GUI

Mở  Server Manager, chọn Tools – DNS

Tại máy chủ lưu trữ, chuột phải chọn new zone…

Tiếp theo, chọn Next

chọn Pimary zone, chọn Next để tiếp tục

Chọn Reverse lookup zone.

Ở đây mình chọn cấu hình là IPv4, chọn IPv4 Reverse lookup zone.

Nhập Network ID.

Đặt zone-file-name theo ý của bạn. Bạn có thể để mặc định.

Chọn Next để tiếp tục

Chọn Finish để hoàn thành.

Vậy là mình đã tạo thêm 1 vùng mới trong Reverse Lookup Zỏne

Share:

Logo Cloud Việt

Thông Tin Và Hoạt Động Của Chúng Tôi

Cloud Việt là đơn vị cung cấp dịch vụ TTDL uy tín tại Việt Nam. Với tiêu chí là đặt quyền lợi và trải nghiệm của khách hàng lên hàng đầu để  đem đến dịch vụ tốt nhất.

Trụ sở chính

110/20/41 đường số 30, phường 6, quận Gò Vấp, TPHCM

Ngày làm việc

Thứ 2 - Thứ 6, Hàng tuần

Giờ làm việc

08 : 00 AM - 18 : 00 PM

Email

Support@cloudviet.com.vn

Hotline

0972 710 812