Windows Server 2019

Forwarder trên window server 2019

logo_windows-server-2019

DNS Forwarder để chuyển các truy vấn đến các máy chủ DNS khác.

Đặt địa chỉ IP: 10.0.0.10 cho DNS Forwarder.

Cấu hình trên PowerShell

				
					Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

PS C:\Users\Administrator> Add-DnsServerForwarder -IPAddress 10.0.0.10 -PassThru 

UseRootHint    : True
Timeout(s)     : 3
EnableReordering  : True
IPAddress     : 10.0.0.10
ReorderedIPAddress : 10.0.0.10


PS C:\Users\Administrator> Get-DnsServerForwarder 

UseRootHint    : True
Timeout(s)     : 3
EnableReordering  : True
IPAddress     : 10.0.0.10
ReorderedIPAddress : 10.0.0.10

# verify to ask hostname that is not in your DNS Zone but in Forwarder Host
PS C:\Users\Administrator> Resolve-DnsName dlp.server.education -Server localhost 

Name                      Type  TTL  Section  IPAddress
----                      ----  ---  -------  ---------
dlp.server.education              A   86399 Answer   10.0.0.30
				
			

Cấu hình trên GUI

Mở Server Manager, chọn Tools – DNS, Chuột phải Hostname và chọn Properties.

Chuyển đến tab Forwarder, chọn Edit.

Tiếp theo. nhập Hostname hoặc địa chỉ IP cho Forwarder.

DNS Forwarder đã thêm thành công.

Share:

Logo Cloud Việt

Thông Tin Và Hoạt Động Của Chúng Tôi

Cloud Việt là đơn vị cung cấp dịch vụ TTDL uy tín tại Việt Nam. Với tiêu chí là đặt quyền lợi và trải nghiệm của khách hàng lên hàng đầu để  đem đến dịch vụ tốt nhất.

Trụ sở chính

110/20/41 đường số 30, phường 6, quận Gò Vấp, TPHCM

Ngày làm việc

Thứ 2 - Thứ 6, Hàng tuần

Giờ làm việc

08 : 00 AM - 18 : 00 PM

Email

Support@cloudviet.com.vn

Hotline

0972 710 812