Thuê chỗ đặt máy chủ

Trung tâm dữ liệu đạt chuẩn quốc tế tier 3+, đảm bảo dự phòng 2n+1

Dedicate Private Cloud

Hệ thống riêng của bạn, đảm bảo an toàn riêng tư và toàn vẹn dữ liệu

Bảng giá thuê máy chủ

Chi tiết phí dịch vụ thuê máy chủ. Tối ưu chi phí cho khách hàng

Cloud Server

Nền tảng điện toán đám mây, hoạt động trên nhiều kết nối server vật lý khác nhau

Windows Server 2019

Forwarder

logo_windows-server-2019

DNS Forwarder để chuyển các truy vấn đến các máy chủ DNS khác.

Đặt địa chỉ IP: 10.0.0.10 cho DNS Forwarder.

Cấu hình trên PowerShell

				
					Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

PS C:\Users\Administrator> Add-DnsServerForwarder -IPAddress 10.0.0.10 -PassThru 

UseRootHint    : True
Timeout(s)     : 3
EnableReordering  : True
IPAddress     : 10.0.0.10
ReorderedIPAddress : 10.0.0.10


PS C:\Users\Administrator> Get-DnsServerForwarder 

UseRootHint    : True
Timeout(s)     : 3
EnableReordering  : True
IPAddress     : 10.0.0.10
ReorderedIPAddress : 10.0.0.10

# verify to ask hostname that is not in your DNS Zone but in Forwarder Host
PS C:\Users\Administrator> Resolve-DnsName dlp.server.education -Server localhost 

Name                      Type  TTL  Section  IPAddress
----                      ----  ---  -------  ---------
dlp.server.education              A   86399 Answer   10.0.0.30
				
			

Cấu hình trên GUI

Mở Server Manager, chọn Tools – DNS, Chuột phải Hostname và chọn Properties.

Chuyển đến tab Forwarder, chọn Edit.

Tiếp theo. nhập Hostname hoặc địa chỉ IP cho Forwarder.

DNS Forwarder đã thêm thành công.

Share:

Bài viết liên quan

Công ty TNHH Công nghệ Cloud Việt
Địa chỉ: 110/20/41 đường số 30, Phường 6, Quận Gò Vấp, TP.HCM , Việt Nam
Điện thoại: 0902 513 906
Mã số thuế: 0313152674
Viettel IDC
VNNICVIETTEL IDCVNPT IDCVMWARE