Windows Server 2019

Thêm MX Record trong DNS

Thêm MX Record để sự dụng Mail Server.

Cấu hình trên Powershell

Thêm MX Record với hostname [rx-8]  zone [srv.world] làm trình trao đổi mail.

				
					Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

# for [-Preference], specify priority of mail Server (default is [10])
PS C:\Users\Administrator> Add-DnsServerResourceRecordMX -Name "rx-8" -MailExchange "rx-8.srv.world" -ZoneName "srv.world" -Preference 10 -TimeToLive 01:00:00 -PassThru 

HostName         RecordType Type    Timestamp      TimeToLive   RecordData
--------         ---------- ----    ---------      ----------   ----------
rx-8           MX     15     0          01:00:00    [10][rx-8.srv.world.]

PS C:\Users\Administrator> Get-DnsServerResourceRecord -ZoneName "srv.world" | Format-Table -AutoSize -Wrap 

# MX record has beed added
HostName RecordType Type Timestamp TimeToLive RecordData
-------- ---------- ---- --------- ---------- ----------
@    NS     2  0     01:00:00  rx-7.srv.world.
@    SOA    6  0     01:00:00  [7][rx-7.srv.world.][hostmaster.srv.world.]
rx-7   A     1  0     01:00:00  10.0.0.101
rx-8   A     1  0     01:00:00  10.0.0.110
rx-8   MX     15  0     01:00:00  [10][rx-8.srv.world.]

# if remove it, run like follows
PS C:\Users\Administrator> Remove-DnsServerResourceRecord -ZoneName "srv.world" -RRType "MX" -Name "rx-8" -PassThru 

Confirm
[Y] Yes [N] No [S] Suspend [?] Help (default is "Y"): Y
				
			

Cấu hình trên GUI

Mở Server Manager, chọn ToolsDNS, tại domain name chuột phải chọn  New Mail Exchanger(MX)…

Nhập HostnameFQDN như sau.

vậy là đã tạo được trình trao đổi Mail.

Share:

Logo Cloud Việt

Thông Tin Và Hoạt Động Của Chúng Tôi

Cloud Việt là đơn vị cung cấp dịch vụ TTDL uy tín tại Việt Nam. Với tiêu chí là đặt quyền lợi và trải nghiệm của khách hàng lên hàng đầu để  đem đến dịch vụ tốt nhất.

Trụ sở chính

110/20/41 đường số 30, phường 6, quận Gò Vấp, TPHCM

Ngày làm việc

Thứ 2 - Thứ 6, Hàng tuần

Giờ làm việc

08 : 00 AM - 18 : 00 PM

Email

Support@cloudviet.com.vn

Hotline

0972 710 812