Windows Server 2019

Thêm CNAME Record trong DNS

Cấu hình trên PowerShell

Thêm CNAME record [fd3s] vào máy chủ [rx-7] trong Zone [srv.world].

				
					Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

PS C:\Users\Administrator> Add-DnsServerResourceRecordCName -Name "fd3s" -HostNameAlias "rx-7.srv.world" -ZoneName "srv.world" -PassThru 

HostName         RecordType Type    Timestamp      TimeToLive   RecordData
--------         ---------- ----    ---------      ----------   ----------
fd3s           CNAME   5     0          01:00:00    rx-7.srv.world.

PS C:\Users\Administrator> Get-DnsServerResourceRecord -ZoneName "srv.world" | Format-Table -AutoSize -Wrap 

# CNAME record has beed added
HostName RecordType Type Timestamp TimeToLive RecordData
-------- ---------- ---- --------- ---------- ----------
@    NS     2  0     01:00:00  rx-7.srv.world.
@    SOA    6  0     01:00:00  [10][rx-7.srv.world.][hostmaster.srv.world.]
fd3s   CNAME   5  0     01:00:00  rx-7.srv.world.
rx-7   A     1  0     01:00:00  10.0.0.101
rx-8   A     1  0     01:00:00  10.0.0.110
rx-8   MX     15  0     01:00:00  [10][rx-8.srv.world.]

# verify
PS C:\Users\Administrator> Resolve-DnsName fd3s.srv.world -Server localhost 

Name              Type  TTL  Section  NameHost
----              ----  ---  -------  --------
fd3s.srv.world         CNAME 3600 Answer   rx-7.srv.world

Name    : rx-7.srv.world
QueryType : A
TTL    : 3600
Section  : Answer
IP4Address : 10.0.0.101

# if remove it, run like follows
PS C:\Users\Administrator> Remove-DnsServerResourceRecord -ZoneName "srv.world" -RRType "CNAME" -Name "fd3s" -PassThru 

Confirm
[Y] Yes [N] No [S] Suspend [?] Help (default is "Y"): Y

HostName         RecordType Type    Timestamp      TimeToLive   RecordData
--------         ---------- ----    ---------      ----------   ----------
fd3s           CNAME   5     0          01:00:00    rx-7.srv.world.
				
			

Cấu hình trên GUI

Mở Server Manager, chọn Tools – DNS, kích chuột phải vào domain name chọn New Alias (CNAME)…

Nhập Alias(CNAME)FQDN như sau

Vậy là đã tạo thành công CNAME record.

Share:

Logo Cloud Việt

Thông Tin Và Hoạt Động Của Chúng Tôi

Cloud Việt là đơn vị cung cấp dịch vụ TTDL uy tín tại Việt Nam. Với tiêu chí là đặt quyền lợi và trải nghiệm của khách hàng lên hàng đầu để  đem đến dịch vụ tốt nhất.

Trụ sở chính

110/20/41 đường số 30, phường 6, quận Gò Vấp, TPHCM

Ngày làm việc

Thứ 2 - Thứ 6, Hàng tuần

Giờ làm việc

08 : 00 AM - 18 : 00 PM

Email

Support@cloudviet.com.vn

Hotline

0972 710 812