Windows Server 2019

Cấu hình Stub Zone trên window server 2019

logo_windows-server-2019

Cấu hình Stub zone chỉ với SOA, NS, Glue Record.
Mô hình thực hiện.

Cấu hình trên PowerShell

Các máy chủ được phép chuyển zone files theo mặc định là Name-Server được thêm vào cài đặt từng Zone trên máy chủ DNS Master. Do đó, hãy thêm máy chủ DNS Stub vào cấu hình máy chủ  Name-Server của máy chủ DNS Master trước.

				
					Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

# add [rx-8.srv.world] host as name-server in [srv.world] zone
PS C:\Users\Administrator> Add-DnsServerResourceRecord -Name "@" -NS -ZoneName "srv.world" -NameServer "rx-8.srv.world" -PassThru 

HostName         RecordType Type    Timestamp      TimeToLive   RecordData
--------         ---------- ----    ---------      ----------   ----------
@             NS     2     0          01:00:00    rx-8.srv.world.

PS C:\Users\Administrator> Get-DnsServerResourceRecord -ZoneName "srv.world" | Format-Table -AutoSize -Wrap 

# NS record has beed added
HostName RecordType Type Timestamp TimeToLive RecordData
-------- ---------- ---- --------- ---------- ----------
@    NS     2  0     01:00:00  rx-7.srv.world.
@    NS     2  0     01:00:00  rx-8.srv.world.
@    SOA    6  0     01:00:00  [7][rx-7.srv.world.][hostmaster.srv.world.]
rx-7   A     1  0     01:00:00  10.0.0.101
rx-8   A     1  0     01:00:00  10.0.0.110
				
			

Trên máy chủ DNS Stub, cấu hình Stub Zone.

Trước tiên cần cài đặt DNS Server trên Stub Zone.

				
					Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

# add stub zone of [srv.world]
PS C:\Users\Administrator> Add-DnsServerStubZone -Name "srv.world" -MasterServers "10.0.0.101" -ZoneFile "srv.world.dns" -PassThru 

ZoneName              ZoneType    IsAutoCreated  IsDsIntegrated IsReverseLookupZone IsSigned
--------              --------    -------------  -------------- ------------------- --------
srv.world              Stub      False      False      False

PS C:\Users\Administrator> Get-DnsServerZone 

# stub zone has beed added
ZoneName              ZoneType    IsAutoCreated  IsDsIntegrated IsReverseLookupZone IsSigned
--------              --------    -------------  -------------- ------------------- --------
0.in-addr.arpa           Primary     True      False      True         False
127.in-addr.arpa          Primary     True      False      True         False
255.in-addr.arpa          Primary     True      False      True         False
srv.world              Stub      False      False      False
TrustAnchors            Primary     False      False      False        False
				
			

Cấu hình trên GUI

Cấu hình trên máy chủ DNS Master.

Mở Server Manager, chọn [Tools] – [DNS], tiếp theo chọn chuột phải vào vùng bạn muốn thêm stub zone và chọn [Properties].

Chuyển đến tab [Zone Transfers], bạn có thể cài đặt như hình. Chuyển đến tab [Name Servers].

Chọn ADD.

Nhập HostnameIP address của Stub Server, chọn OK

Name-Server đã được thêm. Tiếp theo, chuyển đến máy DNS Stub.

Trên máy chủ DNS Stub, mở Server Manager và chọn [Tools] – [DNS], tiếp theo chuột phải vào vùng bạn muốn thêm stub zone và chọn [New Zone…].

Chọn Next.

Tích chọn Stub Zone, chọn Next.

Nhập Zone name bạn muốn thêm Stub zone, chọn Next.

Chỉ định tên Zone-files, chọn Next.

Nhập địa chỉ IP của Máy chủ DNS Master, chọn Next để tiếp tục.

Chọn Finish để hoàn thành.

Vậy là đã thêm thành công Stub Zone.

Share:

Logo Cloud Việt

Thông Tin Và Hoạt Động Của Chúng Tôi

Cloud Việt là đơn vị cung cấp dịch vụ TTDL uy tín tại Việt Nam. Với tiêu chí là đặt quyền lợi và trải nghiệm của khách hàng lên hàng đầu để  đem đến dịch vụ tốt nhất.

Trụ sở chính

110/20/41 đường số 30, phường 6, quận Gò Vấp, TPHCM

Ngày làm việc

Thứ 2 - Thứ 6, Hàng tuần

Giờ làm việc

08 : 00 AM - 18 : 00 PM

Email

Support@cloudviet.com.vn

Hotline

0972 710 812