Cài đặt ownCloud trên CentOS 8

Hướng dẫn này giải thích cách cài đặt và cấu hình ownCloud với Apache trên CentOS 8. Điều kiện: – Đăng nhập với tư cách root hoặc người dùng có quyền truy cập sudo. – Bạn đã cài đặt MariaDB , Apache và PHP 7.2 hoặc 7.3 trên hệ thống của mình. Tạo cơ sở […]

Redis là gì? Ưu điểm và ứng dụng của nó

Redis là gì? Redis là gì? – Redis (REmote DIctionary Server) là một mã nguồn mở được dùng để lưu trữ dữ liệu có cấu trúc, có thể sử dụng như một database, bộ nhớ cache hay một message broker. Xem thêm: Cách cài đặt và cấu hình Redis trên CentOS 7 Các ứng dụng […]

Hướng dẫn cài đặt Memcached trên linux CentOS 8

Memcached là một phần mềm chứa nơi lưu trữ tạm trong bộ nhớ giúp tăng tốc độ đọc ghi dữ liệu và đạt hiệu suất cao trong máy chủ chạy OS linux centos 7 và mã nguồn mở. Thông thường, nó được sử dụng như một hệ thống bộ nhớ đệm để tăng tốc ứng […]

Hướng dẫn cài đặt phpMyAdmin với Nginx trên Ubuntu 18.04

PhpMyAdmin công cụ quản lý tài nguyên database của MySQL bằng giao diện dễ thao tác và sử dụng. Cài đặt phpMyAdmin trên Ubuntu Cài đặt phpMyAdmin là một công việc khá đơn giản. Bắt đầu bằng cách cập nhật danh sách gói:

Tiếp theo, chạy lệnh sau để cài đặt gói phpMyAdmin từ […]

Cách cài đặt LEMP Stack trên Ubuntu 18.04

Trong bài viết này chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn theo Khởi động nhanh để cài đặt LEMP Stack trên máy chủ Ubuntu 18.04 của mình. Cài đặt LEMP Stack trên Ubuntu 18.04: Bước 1. Cài đặt Nginx Cài đặt Nginx bằng các lệnh sau:

Bước 2. Cài đặt MySQL Bước tiếp theo […]