Hướng dẫn cài đặt Memcached trên linux CentOS 8

Tóm tắt nội dung

Memcached là một phần mềm chứa nơi lưu trữ tạm trong bộ nhớ giúp tăng tốc độ đọc ghi dữ liệu và đạt hiệu suất cao trong máy chủ chạy OS linux centos 7 và mã nguồn mở. Thông thường, nó được sử dụng như một hệ thống bộ nhớ đệm để tăng tốc ứng dụng bằng cách lưu vào bộ đệm các đối tượng khác nhau từ kết quả của các lệnh gọi cơ sở dữ liệu. Xem thêm: Memcahe là gì ? và hướng dẫn cài đặt memcache và php-memcache trên directadmin Bài viết này hướng dẫn cách cài đặt và cấu hình Memcached trên CentOS 8.

1. Chuẩn bị:

-Một máy chủ hoặc VPS: Bạn thể thuê hoặc mua tại Cloudviet.com.vn -Cấu hình tối thiểu: 2 Core CPU, 2GB RAM, 20GB SSD, 1ip tĩnh và Băng thông 100Mbps -OS: Centos 8 cài bản minimal 64bit -Account: root

2. Hướng dẫn cài đặt Memcached trên CentOS 8:

Các gói memcached có sẵn mặc định trong kho lưu trữ CentOS 8
# yum install memcached libmemcached -y
libmemcached gói cung cấp một số công cụ để quản lý máy chủ memcached. Sau khi quá trình cài đặt hoàn tất, hãy bật và khởi động dịch vụ Memcached bằng cách nhập:
# systemctl enable memcached --now
Kiểm tra dịch vụ memcached có hoạt động chưa:
#systemctl status memcached
● memcached.service - memcached daemon
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/memcached.service; enabled; vendor preset: disabled)
   Active: active (running) since Mon 2020-04-13 20:12:52 UTC; 2s ago
   ...

Cấu hình Memcached:

File lưu và cấu hình memcached nằm thư mục /etc/sysconfig/memcached Mặc định memcached mở port 11211 để có phép truy cập từ xa. Nhưng port 11211 rất dễ bị tấn công DDos. Để đảm bảo chúng tôi khuyến cáo cấu hình port chỉ cho phép một số máy chủ truy cập vào. Ví dụ IP cho phép truy cập vào 192.168.100.20
# vi /etc/sysconfig/memcached
Thêm dòng này:
OPTIONS="-l 192.168.100.20"
# systemctl restart memcached
Mở firewall cho chép dịch vụ memcached đi qua port 11211:
# firewall-cmd --new-zone=memcached --permanent
# firewall-cmd --zone=memcached --add-port=11211/udp --permanent
# firewall-cmd --zone=memcached --add-port=11211/tcp --permanent
# firewall-cmd --zone=memcached --add-source=192.168.100.30/32 --permanent
# firewall-cmd --reload
Cấu hình kết nối memcached: Để kết nối với máy chủ Memcached, Máy chủ bạn đang sử dụng loại ngôn ngữ nào thì cài lên các hỗ trợ ngôn ngữ đó như ứng dụng php, python cho WordPress , Drupal hoặc Magento.

Với PHP

# yum install php-pecl-memcache

Với PyThon

# pip install pymemcache
# pip install python-memcached

3. Tóm tắt cuối cùng:

Để bạn cài đặt được một server ( máy chủ) bạn thực hiện các bước lệnh cơ bản như sau:
# yum install memcached libmemcached -y
# systemctl enable memcached --now
#systemctl status memcached
# firewall-cmd --new-zone=memcached --permanent
# firewall-cmd --zone=memcached --add-port=11211/udp --permanent
# firewall-cmd --zone=memcached --add-port=11211/tcp --permanent
# firewall-cmd --zone=memcached --add-source=192.168.100.30/32 --permanent
# firewall-cmd --reload
# yum install php-pecl-memcache
# pip install pymemcache
# pip install python-memcached

Theo nguồn: linuxize.com

Logo Cloud Việt

Thông Tin Và Hoạt Động Của Chúng Tôi

Cloud Việt là đơn vị cung cấp dịch vụ TTDL uy tín tại Việt Nam. Với tiêu chí là đặt quyền lợi và trải nghiệm của khách hàng lên hàng đầu để  đem đến dịch vụ tốt nhất.

Trụ sở chính

110/20/41 đường số 30, phường 6, quận Gò Vấp, TPHCM

Ngày làm việc

Thứ 2 - Thứ 6, Hàng tuần

Giờ làm việc

08 : 00 AM - 18 : 00 PM

Email

Support@cloudviet.com.vn

Hotline

0972 710 812