Thuê chỗ đặt máy chủ

Trung tâm dữ liệu đạt chuẩn quốc tế tier 3+, đảm bảo dự phòng 2n+1

Dedicate Private Cloud

Hệ thống riêng của bạn, đảm bảo an toàn riêng tư và toàn vẹn dữ liệu

Bảng giá thuê máy chủ

Chi tiết phí dịch vụ thuê máy chủ. Tối ưu chi phí cho khách hàng

Cloud Server

Nền tảng điện toán đám mây, hoạt động trên nhiều kết nối server vật lý khác nhau

Cách cài đặt Atom Text Editor trên CentOS 8

Tóm tắt nội dung

Atom là một trình soạn thảo mã đa nền tảng, mã nguồn mở được phát triển bởi GitHub. Nó có trình quản lý gói tích hợp , điều khiển Git được nhúng , tự động hoàn thành thông minh, tô sáng cú pháp và nhiều ngăn. Trong bài này mình sẽ hướng dẫn cách cài đặt Atom Text Editor trên CentOS 8 từ kho lưu trữ chính thức.

Cài đặt Atom trên CentOS

Để cài đặt Atom trên CentOS 8: Đầu tiên mình sẽ nhập khóa GPG từ kho lưu trữ Atom:
sudo rpm --import https://packagecloud.io/AtomEditor/atom/gpgkey
Tiếp theo mình sẽ tạo file để kích hoạt kho lưu trữ Atom:
sudo vi /etc/yum.repos.d/atom.repo

[Atom]
name=Atom Editor
baseurl=https://packagecloud.io/AtomEditor/atom/el/7/$basearch
enabled=1
gpgcheck=0
repo_gpgcheck=1
gpgkey=https://packagecloud.io/AtomEditor/atom/gpgkey
sau đó lưu và đóng file lại. Sau khi bật kho lưu trữ, mình sẽ cài đặt phiên bản Atom mới nhất với:
sudo yum install atom
Vậy là Atom đã cài đặt thành công lên máy CentOS.

Khởi động Atom

Bạn có thể dùng command line và gõ atom, Hoặc trong thanh tìm kiếm Hoạt động, gõ “Atom” và nhấp vào biểu tượng để khởi chạy ứng dụng. Khi bạn khởi động trình chỉnh sửa Atom lần đầu tiên, một cửa sổ như sau sẽ xuất hiện:

Nâng cấp Atom

Để nâng cấp cài đặt Atom của bạn khi các bản phát hành mới được xuất bản thì mình sẽ sử dụng trình quản lý gói Yum :
sudo yum update

Kết luận

Mình đã hướng dẫn cách cài đặt Atom Text Editor trên CentOS 8. Nếu bạn có những câu hỏi nào hoặc vẫn đề nào đừng quên để lại câu hỏi bên dưới mình sẽ giải quyết tất cả cho bạn.

Nguồn : Linuxize.com