loading

Viettel IDC

VNNIC
Cooky

Contacts
seozie-img
Hướng dẫn này bao gồm cài đặt và cấu hình Redis trên CentOS 7. Hệ điều hành Centos 8 bạn cũng có thể áp dụng cách này.

Cài đặt Redis trên CentOS 7

Xem thêm: Redis là gì? Ưu điểm và ứng dụng của nó

Redis là gì?

Để cài đặt, hãy chạy các lệnh sau với tư cách người chủ hoặc người dùng có đặc quyền sudo : Sau khi cài đặt hoàn tất, hãy bật và khởi động Redis: Để kiểm tra xem máy chủ Redis có đang chạy hay không, hãy nhập: ouput

Cấu hình quyền truy cập từ xa của Redis

Theo mặc định, Redis không cho phép kết nối từ xa. Để cấu hình Redis chấp nhận các kết nối từ xa, hãy mở tệp cấu hình Redis như sau: Dòng này bắt đầu bằng bind 127.0.0.1và thêm địa chỉ IP riêng máy chủ của bạn (192.168.57.110)  vào sau 127.0.0.1. Bạn thay thế 192.168.57.110 bằng địa chỉ IP của mình là được. Lưu và thoát. Khởi động lại Redis để serivice có thể khởi động Sử dụng lệnh ss sau để xác minh rằng máy chủ Redis đang lắng nghe trên giao diện riêng tư của bạn trên cổng 6379: Bạn sẽ thấy như dưới đây: Tiếp theo, bạn sẽ cần cấu hình firewall của mình để kích hoạt lưu lượng truy cập trên cổng TCP 6379. Ví dụ: để chỉ cho phép các kết nối từ 192.168.121.0/24 truy cập, hãy chạy các lệnh sau: Các lệnh trên tạo một vùng mới có tên redis, mở cổng 6379 và cho phép truy cập từ mạng riêng. Để xác minh mọi thứ được thiết lập đúng cách, bạn có thể thử ping máy chủ Redis từ xa của mình bằng cách sử dụng lệnh redis-cli cung cấp cho máy chủ Redis:

Lệnh sẽ trả về phản hồi là PONG:

Phần kế luận: Tóm lại muốn cài đặt Redis trên centOS 7 chỉ cần những lệnh cơ bản sau: redis-cli -h <REDIS_IP_ADDRESS> ping

Theo nguồn: linuxize.com

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *