Hướng dẫn cài đặt phpMyAdmin với Nginx trên Ubuntu 18.04

Tóm tắt nội dung

PhpMyAdmin công cụ quản lý tài nguyên database của MySQL bằng giao diện dễ thao tác và sử dụng.

Cài đặt phpMyAdmin trên Ubuntu

Cài đặt phpMyAdmin là một công việc khá đơn giản. Bắt đầu bằng cách cập nhật danh sách gói:
sudo apt update
Tiếp theo, chạy lệnh sau để cài đặt gói phpMyAdmin từ kho lưu trữ mặc định của Ubuntu:
sudo apt install phpmyadmin
Đảm bảo rằng bạn đã cài đặt Nginx và PHP FPM trên hệ thống của mình trước khi cài đặt phpMyAdmin. Cài đặt sẽ yêu cầu bạn chọn máy chủ web sẽ được tự động cấu hình để chạy phpMyAdmin. Hãy nhấn TAB để chọn OK và sau đó Enter. Chúng tôi sẽ định cấu hình Nginx trong phần tiếp theo. Tiếp theo, trình cài đặt sẽ hỏi bạn có muốn sử dụng dbconfig-common công cụ để thiết lập cơ sở dữ liệu hay không. Chọn Yes và nhấn Enter. Nhập mật khẩu cho phpMyAdmin để đăng ký với cơ sở dữ liệu, chọn OK và nhấn Enter. Nhập lại mật khẩu để xác nhận, chọn OK và nhấn Enter.

Tạo người dùng MySQL quản trị

Bắt đầu bằng cách đăng nhập vào máy chủ MySQL với tư cách là người dùng gốc:
sudo mysql
Từ bên trong MySQL shell, thực hiện các lệnh sau sẽ tạo một người dùng quản trị mới và cấp các quyền thích hợp:
mysql> CREATE USER 'padmin'@'localhost' IDENTIFIED BY 'change-with-your-secure-password';
mysql> GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO 'padmin'@'localhost' WITH GRANT OPTION;
Trong ví dụ này, chúng tôi đặt tên cho người dùng quản trị padmin. Bạn có thể sử dụng bất kỳ tên nào bạn thích, chỉ cần đảm bảo đặt một mật khẩu mạnh.

Cấu hình Nginx và phpMyAdmin

Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ tạo một đoạn mã mà chúng tôi có thể đưa vào bất kỳ tệp khối máy chủ Nginx nào của chúng tôi. Mở trình soạn thảo văn bản của bạn và tạo tệp sau:
sudo nano /etc/nginx/snippets/phpmyadmin.conf
Dán nội dung sau:
location /phpmyadmin {
 root /usr/share/;
 index index.php index.html index.htm;
 location ~ ^/phpmyadmin/(.+\.php)$ {
  try_files $uri =404;
  root /usr/share/;
  fastcgi_pass unix:/run/php/php7.2-fpm.sock;
  fastcgi_index index.php;
  fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name;
  include /etc/nginx/fastcgi_params;
 }
 location ~* ^/phpmyadmin/(.+\.(jpg|jpeg|gif|css|png|js|ico|html|xml|txt))$ {
  root /usr/share/;
 }
}
Đảm bảo rằng bạn đang sử dụng đúng đường dẫn ổ cắm hoặc địa chỉ / cổng cho fastcgi_pass chỉ thị. Lưu tệp và đóng trình chỉnh sửa của bạn. Bây giờ bạn có thể thêm dòng sau vào khối máy chủ của mỗi miền nơi bạn muốn truy cập phpMyAdmin bằng cách sử dụng: domain.com/phpmyadmin
include snippets/phpmyadmin.conf;
Đây là một ví dụ:
server {
  # . . . other code
  include snippets/phpmyadmin.conf;
  # . . . other code
}
Truy cập phpMyAdmin Để truy cập giao diện phpMyAdmin, hãy mở trình duyệt yêu thích của bạn và nhập tên miền hoặc địa chỉ IP công cộng của máy chủ của bạn, sau đó /phpmyadmin:
http(s)://your_domain_or_ip_address/phpmyadmin
Nhập thông tin đăng nhập của người dùng quản trị và nhấp vào Go. Sau khi đăng nhập, bạn sẽ thấy bảng điều khiển phpMyAdmin, trông giống như sau:

Theo nguồn: linuxize.com

Logo Cloud Việt

Thông Tin Và Hoạt Động Của Chúng Tôi

Cloud Việt là đơn vị cung cấp dịch vụ TTDL uy tín tại Việt Nam. Với tiêu chí là đặt quyền lợi và trải nghiệm của khách hàng lên hàng đầu để  đem đến dịch vụ tốt nhất.

Trụ sở chính

110/20/41 đường số 30, phường 6, quận Gò Vấp, TPHCM

Ngày làm việc

Thứ 2 - Thứ 6, Hàng tuần

Giờ làm việc

08 : 00 AM - 18 : 00 PM

Email

Support@cloudviet.com.vn

Hotline

0972 710 812