Truy cập dịch vụ trên Container trong Window Server 2019

Tóm tắt nội dung

Nếu bạn muốn truy cập vào các dịch vụ như HTTP hoặc SSH đang chạy trên Bộ chứa dưới dạng trình nền, hãy đặt như sau.

Ví dụ: chạy một container để sử dụng container image có dịch vụ IIS như ví dụ ở đây.

				
					# map the port of Host and the port of Container with [-p xxx:xxx]
PS C:\Users\Administrator> docker run -t -d -p 8081:80 srv.world/iis cmd
ce3bfb401c6ea52f1f640fc5141932017515366d75acfb902405cbe569ca0d92

PS C:\Users\Administrator> docker ps
CONTAINER ID    IMAGE        COMMAND       CREATED       STATUS       PORTS         NAMES
ce3bfb401c6e    srv.world/iis    "cmd"        32 seconds ago   Up 27 seconds    0.0.0.0:8081->80/tcp  blissful_nobel

# create a test page
PS C:\Users\Administrator> docker exec ce3bfb401c6e powershell -c "Write-Output 'IIS on Docker Container' | Out-File -Encoding default C:\inetpub\wwwroot\index.html"
				
			

truy cập vào http://localhost:8081 để truy cập vào máy chủ

Logo Cloud Việt

Thông Tin Và Hoạt Động Của Chúng Tôi

Cloud Việt là đơn vị cung cấp dịch vụ TTDL uy tín tại Việt Nam. Với tiêu chí là đặt quyền lợi và trải nghiệm của khách hàng lên hàng đầu để  đem đến dịch vụ tốt nhất.

Trụ sở chính

110/20/41 đường số 30, phường 6, quận Gò Vấp, TPHCM

Ngày làm việc

Thứ 2 - Thứ 6, Hàng tuần

Giờ làm việc

08 : 00 AM - 18 : 00 PM

Email

Support@cloudviet.com.vn

Hotline

0972 710 812