Hướng dẫn cài đặt PHP 7.x trên CentOS 7

Tóm tắt nội dung

Hướng dẫn cài đặt PHP 7.x trên CentOS 7 | Trong kho phần mềm mặc định  chính thức của CentOS 7 thì PHP 5.4 đã cũ và không còn được các nhà phát triển web, úng dụng hỗ trợ nữa, duy trì và cập nhật bản vá lỗi.

Để hỗ trợ cho những tính năng mới cũng như tăng cường khả năng bảo mật, bạn cần phiên bản PHP mới hơn trên hệ thống CentOS 7.

Hiện tại, PHP 7.4 là phiên bản được phát hành mới nhất của PHP. Tuy nhiên chúng  tôi chưa đưa vào bài này mà để dành cho nôi dung khác. Trong nội dung bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cài đặt các phiên bản PHP 7.x (bao gồm php7.0, php 7.1, php 7.2 và php 7.3) lên hệ thống CentOS & Redhat 7.

Xem thêm: Hướng dẫn cài đặt PHP 7.4 trên ubuntu 20.04

Cài đặt PHP 7 trên CentOS

Để cài đặt PHP 7, bạn cần cài đặt và kích hoạt EPEL và Remi repository trên hệ thống CentOS 7 bằng câu lệnh sau:

  • Cài đặt EPEL

# yum install https://dl.fedoraproject.org/pub/epel/epel-release-latest-7.noarch.rpm -y

  • Cài đặt Remi

# yum install http://rpms.remirepo.net/enterprise/remi-release-7.rpm -y


Server của bạn đã được thiết lập để cài đặt PHP từ yum repository. Sử dụng một trong những lệnh bên dưới để cài đặt PHP 7.0, PHP 7.1, PHP 7.2 hoặc PHP 7.3:

# Install PHP 7.3 
# yum --enablerepo=remi-php73 install php -y

# Install PHP 7.2 
# yum --enablerepo=remi-php72 install php -y
# Install PHP 7.1 
# yum --enablerepo=remi-php71 install php -y
# Install PHP 7.0 
# yum --enablerepo=remi-php70 install php -y


Sau khi tiến trình cài đặt hoàn tất, để kiểm tra lại thông tin phiên bản PHP đang được kích hoạt lên server, bạn sử dụng lệnh:

# php -v

Cài đặt PHP Modules

Sau khi cài đặt một phiên bản PHP 7.x trên server, để cài đặt thêm một số PHP modules cần thiết cho các ứng dụng, bạn sử dụng lệnh bên dưới:

### For PHP 7.3 yum --enablerepo=remi-php73 install php-xml php-soap php-xmlrpc php-mbstring php-json php-gd php-mcrypt
### For PHP 7.2 yum --enablerepo=remi-php72 install php-xml php-soap php-xmlrpc php-mbstring php-json php-gd php-mcrypt

### For PHP 7.1 yum --enablerepo=remi-php71 install php-xml php-soap php-xmlrpc php-mbstring php-json php-gd php-mcrypt 

### For PHP 7.0 yum --enablerepo=remi-php70 install php-xml php-soap php-xmlrpc php-mbstring php-json php-gd php-mcrypt

Bạn có thể sử dụng lệnh bên dưới để tìm những PHP modules khác có sẵn trong yum repository đã được cấu hình:

# yum --enablerepo=remi-php73 search php | grep php73

Chúc bạn thành công! – theo matbao

Logo Cloud Việt

Thông Tin Và Hoạt Động Của Chúng Tôi

Cloud Việt là đơn vị cung cấp dịch vụ TTDL uy tín tại Việt Nam. Với tiêu chí là đặt quyền lợi và trải nghiệm của khách hàng lên hàng đầu để  đem đến dịch vụ tốt nhất.

Trụ sở chính

110/20/41 đường số 30, phường 6, quận Gò Vấp, TPHCM

Ngày làm việc

Thứ 2 - Thứ 6, Hàng tuần

Giờ làm việc

08 : 00 AM - 18 : 00 PM

Email

Support@cloudviet.com.vn

Hotline

0972 710 812