Cách cài đặt PHP 8 trên Ubuntu 22.04

Tóm tắt nội dung

PHP (Hypertext Preprocessor) là ngôn ngữ lập trình mã nguồn mở, đa năng chủ yếu được sử dụng cho các công việc liên quan đến phát triển web. Vào ngày 26 tháng 11 năm 2020, PHP 8 đã chính thức được phát hành để sử dụng công khai. Nó bao gồm nhiều tối ưu hóa và tính năng tuyệt vời như đối số được đặt tên, thuộc tính, biểu thức phù hợp, kiểu liên hợp, JIT, xử lý lỗi, hệ thống kiểu và cải tiến tính nhất quán. Bài viết này sẽ thảo luận về cách cài đặt PHP 8 trên Ubuntu 22.04 . Vậy, chúng ta hãy bắt đầu!

Cách cài đặt PHP 8 trên Ubuntu 22.04

Để cài đặt PHP 8 trên Ubuntu 22.04, bạn phải tuân theo các hướng dẫn dưới đây.

Bước 1: Cập nhật kho lưu trữ hệ thống 

Nhấn “CTRL+ALT+T” để mở terminal của Ubuntu 22.04 của bạn và chạy lệnh dưới đây để cập nhật kho lưu trữ hệ thống:

$ sudo apt update

Bước 2: Cài đặt các phụ thuộc cần thiết 

Sau khi cập nhật các gói hệ thống, bước tiếp theo là cài đặt các phụ thuộc cần thiết cho PHP 8:

$ sudo apt install lsb-release ca-certificates apt-transport-https software-properties-common -y

install_PHP8

Các phụ thuộc được chỉ định sẽ được cài đặt trong vài phút.

Bước 3: Cài đặt kho lưu trữ PHP 

Sau đó, cài đặt kho lưu trữ PHP 8 trên các kho lưu trữ hệ thống của bạn với lệnh sau:

$ sudo add-apt-repository ppa:ondrej/php

install_PHP8

Nhấn “Enter” để cho phép lời nhắc tiếp tục.

Bước 4: Cài đặt PHP 8 trên Ubuntu 22.04 

Ở bước này, chúng ta đã cài đặt các phụ thuộc cần thiết và thêm kho lưu trữ PHP. Bây giờ, chúng ta sẽ tiến hành thực thi lệnh sau để cài đặt PHP 8 trên hệ thống Ubuntu 22.04 của chúng ta:

$ sudo apt install php8.0

install_PHP8

Gõ “y” để cho phép hệ thống hoàn thành quá trình cài đặt

Bước 5: Xác minh phiên bản PHP 

Bạn có thể xác minh phiên bản của PHP đã cài đặt bằng cách thực thi lệnh “php” với tùy chọn “-v”:

$ php -v

install_PHP8

Như bạn có thể thấy từ đầu ra, PHP 8 đã được thiết lập trên hệ thống Ubuntu 22.04 của chúng ta:

Bước 6: Cài đặt Tiện ích mở rộng PHP 8 

Với Ubuntu là một hệ thống dựa trên Linux, nó cho phép cài đặt các tiện ích mở rộng PHP 8 để nâng cao tính năng của nó.

Bạn phải tuân theo cú pháp sau để cài đặt các tiện ích mở rộng PHP 8:

$ sudo apt install php8.0-<extension>

Ví dụ, chúng ta sẽ sử dụng cú pháp đã cho để cài đặt một số tiện ích mở rộng PHP 8 như sau:

$ sudo apt install php8.0-cli php8.0-common php8.0-imap php8.0-redis php8.0-xml php8.0-zip php8.0-mbstring

install_PHP8

Chờ vài phút cho đến khi cài đặt các tiện ích mở rộng PHP 8 hoàn tất:

Bước 7: Kiểm tra các mô-đun đã tải của PHP 8 

Để kiểm tra các mô-đun đã tải của PHP 8, sử dụng lệnh sau:

$ php -m

install_PHP8

Bước 8: Kiểm tra trạng thái php-fpm 

Nếu bạn muốn sử dụng PHP 8 với Nginx thì trước khi làm điều đó, hãy kiểm tra xem dịch vụ “php-fpm” hiện đang hoạt động hay không:

$ systemctl status php*-fpm.service

install_PHP8

Trên hệ thống Ubuntu 22.04 của chúng ta, dịch vụ “php-fpm” đã hoạt động, như được thấy trong đầu ra sau:

Chúng ta đã biên dịch phương pháp đơn giản nhất để cài đặt PHP 8 trên Ubuntu 22.04. Hãy thử và bắt đầu phát triển web.

Kết Luận

Để cài đặt PHP 8 trên Ubuntu 22.04, đầu tiên cập nhật các kho lưu trữ hệ thống và cài đặt các phụ thuộc cần thiết. Sau đó, thêm kho lưu trữ PHP bằng lệnh “$ sudo add-apt-repository ppa:ondrej/php” và cài đặt PHP 8 bằng cách thực thi lệnh “$ sudo apt install php8.0“. Bạn có thể cài đặt các tiện ích mở rộng PHP 8 có sẵn để cải thiện trải

Chúng tôi đã hướng dẫn cách cài đặt PHP 8 trên Ubuntu 22.04 , chúc các bạn thành công khi cài đặt.

Logo Cloud Việt

Thông Tin Và Hoạt Động Của Chúng Tôi

Cloud Việt là đơn vị cung cấp dịch vụ TTDL uy tín tại Việt Nam. Với tiêu chí là đặt quyền lợi và trải nghiệm của khách hàng lên hàng đầu để  đem đến dịch vụ tốt nhất.

Trụ sở chính

110/20/41 đường số 30, phường 6, quận Gò Vấp, TPHCM

Ngày làm việc

Thứ 2 - Thứ 6, Hàng tuần

Giờ làm việc

08 : 00 AM - 18 : 00 PM

Email

Support@cloudviet.com.vn

Hotline

0972 710 812