Cách cài đặt CURL trên Ubuntu 22.04

Tóm tắt nội dung

Đối với các hệ thống dựa trên Linux như Ubuntu 22.04, “CURL” là một tiện ích dòng lệnh được sử dụng để tự động hóa quá trình truyền dữ liệu đến hoặc từ máy chủ web. Nó hoạt động như cột sống cho phần mềm trên nền web rộng lớn được sử dụng bởi hàng triệu người. Công cụ nhẹ này cho phép bạn tải xuống thông tin, thực hiện phân tích chi tiết và sắp xếp dữ liệu trên cơ sở của nó. Bài viết này sẽ trình bày cách để cài đặt CURL trên Ubuntu 22.04. Vì vậy, hãy bắt đầu!

Cách cài đặt CURL trên Ubuntu 22.04

Để cài đặt CURL trên Ubuntu 22.04, bạn phải làm theo các hướng dẫn từng bước được cho dưới đây.

Bước 1: Cập nhật kho lưu trữ hệ thống 

Nhấn “CTRL + ALT + T” để mở terminal của Ubuntu 22.04 và chạy lệnh được cung cấp dưới đây để cập nhật kho lưu trữ hệ thống:

$ sudo apt update

Cách cài đặt CURL trên Ubuntu 22.04

Bước 2: Cài đặt CURL trên Ubuntu 22.04 

Sau khi cập nhật kho lưu trữ hệ thống Ubuntu 22.04, thực hiện lệnh sau để cài đặt CURL:

$ sudo apt install curl

Cách cài đặt CURL trên Ubuntu 22.04

Kết quả đầu ra không có lỗi cho thấy CURL đã được cài đặt thành công trên hệ thống Ubuntu 22.04 của chúng ta:

Bước 3: Xác nhận cài đặt CURL 

Ngay khi cài đặt CURL hoàn tất, bạn có thể xác nhận sự tồn tại của nó bằng cách gõ “curl” trong terminal Ubuntu 22.04:

$ curl

Nếu thực thi lệnh trên in ra đầu ra sau đây thì điều đó cho thấy CURL đã sẵn sàng để sử dụng trên hệ thống của bạn:

Cách sử dụng CURL trên Ubuntu 22.04

CURL có thể được sử dụng trong các tình huống khác nhau để truyền tải dữ liệu qua các giao thức mạng.

Ví dụ, trong lệnh “curl” sau đây, chúng ta không thêm bất kỳ “tùy chọn” nào, vì vậy nó sẽ in ra mã nguồn trang chủ “gnu.org” trong terminal Ubuntu 22.04:

$ curl https://gnu.org

Cách cài đặt CURL trên Ubuntu 22.04

Muốn tải xuống một tệp? 

Nếu có, hãy sử dụng lệnh “curl” với “tùy chọn” “-o” hoặc “-O” và chỉ định tên theo đó tệp tải xuống sẽ được lưu:

$ curl -o linux.tar.xz https://cdn.kernel.org/pub/linux/kernel/v5.x/linux-5.0.5.tar.xz

Cách cài đặt CURL trên Ubuntu 22.04

Trong trường hợp khác, khi thêm tùy chọn “-O” vào lệnh “curl”, tệp tải xuống được lưu với tên gốc của nó:

$ curl -O https://cdn.kernel.org/pub/linux/kernel/v5.x/linux-5.0.5.tar.xz

Cách cài đặt CURL trên Ubuntu 22.04

Bạn cũng có thể sử dụng CURL để lấy các “HTTP” tiêu đề của URL cụ thể:

$ curl -I https://www.gnu.org/

Cách cài đặt CURL trên Ubuntu 22.04

Dưới đây là đầu ra của lệnh được đưa ra trên:

Chúng tôi đã tổng hợp phương pháp để cài đặt và sử dụng CURL trên Ubuntu 22.04. Hãy thử và truyền tệp từ hoặc đến máy chủ được chọn một cách hiệu quả.

Kết luận

Để cài đặt CURL trên Ubuntu 22.04, đầu tiên, cập nhật các kho lưu trữ hệ thống bằng cách sử dụng lệnh “$ sudo apt update” sau đó thực thi lệnh “$ sudo apt install curl” để cài đặt CURL. Sau khi làm như vậy, bạn có thể sử dụng CURL để truyền tệp từ hoặc đến máy chủ, lấy mã nguồn trang web hoặc tiêu đề của một URL cụ thể. Bài viết này đã thảo luận về phương pháp cài đặt CURL trên Ubuntu 22.04.

Logo Cloud Việt

Thông Tin Và Hoạt Động Của Chúng Tôi

Cloud Việt là đơn vị cung cấp dịch vụ TTDL uy tín tại Việt Nam. Với tiêu chí là đặt quyền lợi và trải nghiệm của khách hàng lên hàng đầu để  đem đến dịch vụ tốt nhất.

Trụ sở chính

110/20/41 đường số 30, phường 6, quận Gò Vấp, TPHCM

Ngày làm việc

Thứ 2 - Thứ 6, Hàng tuần

Giờ làm việc

08 : 00 AM - 18 : 00 PM

Email

Support@cloudviet.com.vn

Hotline

0972 710 812