Cách cài đặt Elasticsearch trên CentOS 7

Tóm tắt nội dung

Elasticsearch là một công cụ phân tích và tìm kiếm toàn văn bản được phân phối mã nguồn mở.

Nó hỗ trợ các hoạt động RESTful và cho phép bạn lưu trữ, tìm kiếm và phân tích khối lượng lớn dữ liệu trong thời gian thực.

Elasticsearch là một trong những công cụ tìm kiếm phổ biến nhất cung cấp cho các ứng dụng có yêu cầu tìm kiếm phức tạp như các cửa hàng thương mại điện tử lớn và các ứng dụng phân tích.

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn cách cài đặt Elasticsearch trên CentOS 7.

Cài đặt Elasticsearch

Để cài đặt Elasticsearch đầu tiên mình sẽ cài đặt Java 8 :

sudo yum install java-1.8.0-openjdk-devel

Tiếp theo mình sẽ kiểm cài đặt bằng cách in ra phiên bản :

java -version

Sau khi java đã được cài đặt bước tiếp theo là thêm kho lưu trữ Elasticsearch.

Nhập khóa GPG của kho lưu trữ bằng lệnh sau:

sudo rpm --import https://artifacts.elastic.co/GPG-KEY-elasticsearch

Tiếp theo dán nội dung sau vào file  /etc/yum.repos.d/elasticsearch.repo:

sudo vi /etc/yum.repos.d/elasticsearch.repo


[elasticsearch-6.x]
name=Elasticsearch repository for 6.x packages
baseurl=https://artifacts.elastic.co/packages/6.x/yum
gpgcheck=1
gpgkey=https://artifacts.elastic.co/GPG-KEY-elasticsearch
enabled=1
autorefresh=1
type=rpm-md

Sau đó lưu và đóng file.

Bây giờ bạn có thể cài đặt Elasticsearch bằng cách như sau :

sudo yum install elasticsearch

Tiếp theo kích hoạt và khởi động dịch vụ :

sudo systemctl enable elasticsearch.service

sudo systemctl start elasticsearch.service

Bạn có thể xác minh rằng Elasticsearch đang chạy bằng cách sau :

curl -X GET "localhost:9200/"

Để xem các thông báo được ghi lại bằng dịch vụ Elasticsearch, bạn có thể sử dụng lệnh sau :

sudo journalctl -u elasticsearch

Mình đã cài đặt Elasticsearch trên máy chủ CentOS của mình.

Cấu hình Elasticsearch

 

Theo mặc định, Elasticsearch được định cấu hình để chỉ đi trên localhost. Nếu máy khách kết nối với cơ sở dữ liệu cũng đang chạy trên cùng một máy chủ và bạn đang thiết lập một cụm nút duy nhất, bạn không cần phải thay đổi tệp cấu hình mặc định.

Truy cập từ xa

để Elasticsearch có thể truy cập từ xa thì mình cần mở Firewall và cho phép port 9200 đi qua.

Ví dụ: để chỉ cho phép các kết nối từ 192.1.168.121.80/32, hãy nhập lệnh sau:

Chạy lệnh sau để cho phép đánh giá từ địa chỉ IP tin cậy từ xa trên cổng 9200:

sudo firewall-cmd --new-zone=elasticsearch --permanent
sudo firewall-cmd --reload
sudo firewall-cmd --zone=elasticsearch --add-source=192.168.121.80/32 --permanent
sudo firewall-cmd --zone=elasticsearch --add-port=9200/tcp --permanent
sudo firewall-cmd --reload

Sau đó, nếu bạn muốn cho phép truy cập từ một Địa chỉ IP khác làm như sau :

sudo firewall-cmd --zone=elasticsearch --add-source=<địa chỉ IP> --permanent
sudo firewall-cmd --reload

Sau khi Firewall được cấu hình, Tiếp theo mình sẽ cấu hình cho phép Elasticsearch đi ra các kết nối bên ngoài.

Mình sẽ chỉnh file elasticsearch.yml như sau :

sudo vi /etc/elasticsearch/elasticsearch.ymlnetwork.host: 0.0.0.0

Khởi động lại dịch vụ Elasticsearch để các thay đổi có hiệu lực:

sudo systemctl restart elasticsearch

vậy là mình có thể kết nối với server Elasticsearch từ xa.

Kết luận

Mình đã hướng đẫn cách cài đặt và cấu hình Elasticsearch trên CentOS 7.

Nếu bạn có những câu hỏi nào hoặc vẫn đề nào đừng quên để lại câu hỏi bên dưới mình sẽ giải quyết tất cả cho bạn.

Nguồn : Linuxize.com

Logo Cloud Việt

Thông Tin Và Hoạt Động Của Chúng Tôi

Cloud Việt là đơn vị cung cấp dịch vụ TTDL uy tín tại Việt Nam. Với tiêu chí là đặt quyền lợi và trải nghiệm của khách hàng lên hàng đầu để  đem đến dịch vụ tốt nhất.

Trụ sở chính

110/20/41 đường số 30, phường 6, quận Gò Vấp, TPHCM

Ngày làm việc

Thứ 2 - Thứ 6, Hàng tuần

Giờ làm việc

08 : 00 AM - 18 : 00 PM

Email

Support@cloudviet.com.vn

Hotline

0972 710 812