Thuê chỗ đặt máy chủ

Trung tâm dữ liệu đạt chuẩn quốc tế tier 3+, đảm bảo dự phòng 2n+1

Dedicate Private Cloud

Hệ thống riêng của bạn, đảm bảo an toàn riêng tư và toàn vẹn dữ liệu

Bảng giá thuê máy chủ

Chi tiết phí dịch vụ thuê máy chủ. Tối ưu chi phí cho khách hàng

Cloud Server

Nền tảng điện toán đám mây, hoạt động trên nhiều kết nối server vật lý khác nhau

Cách cài đặt TeamViewer trên CentOS 7

Tóm tắt nội dung

TeamViewer là một giải pháp đa nền tảng có thể được sử dụng để điều khiển từ xa và truyền file giữa các máy tính. Bài viết này mình sẽ hướng dẫn cách cài đặt TeamViewer trên CentOS 7

Cài đặt TeamViewer trên CentOS

TeamViewer là phần mềm máy tính độc quyền và nó không có trong kho lưu trữ CentOS. Để cài đặt được TeamViewer thì mình sẽ bắt đầu bằng cách nhập các khóa GPG của kho lưu trữ TeamViewer vào hệ thống :
sudo rpm --import https://dl.tvcdn.de/download/linux/signature/TeamViewer2017.asc
Tiếp theo thì mình sẽ bật EPEL trên CentOS như sau :
sudo yum install epel-release
Sau khi đã bật EPEL mình sẽ tải gói TeamViewer mới nhất bằng lệnh wget sau :
wget https://download.teamviewer.com/download/linux/teamviewer.x86_64.rpm
Cài đặt gói TeamViewer bằng lệnh sau :
sudo yum localinstall ./teamviewer.x86_64.rpm
Sau khi hoàn tất lệnh trên thì máy CentOS 7 của bạn đã cài đặt xong TeamViewer.

Khởi động TeamViewer

TeamViewer có thể khởi động bằng cách nhập teamviewer từ terminal hoặc là vào Activities -> Show Applications -> TeamViewer Khi bắt đầu khởi động TeamViewer lần đầu bạn cần phải chấp thuận thỏa thận cấp phép: Và của sổ điều khiển như sau sẽ xuất hiện :

Cập nhật TeamViewer

Trong quá trình cài đặt, kho lưu trữ chính thức của TeamViewer  sẽ được thêm vào hệ thống của bạn. Bạn có thể sử dụng lệnh cat để xác minh nội dung file:
cat /etc/yum.repos.d/teamviewer.repo


[teamviewer] name=TeamViewer - $basearch baseurl=http://linux.teamviewer.com/yum/stable/main/binary-$basearch/ gpgkey=http://linux.teamviewer.com/pubkey/TeamViewer2017.asc 
gpgcheck=1 
enabled=1 
type=rpm-md 
failovermethod=priority
TeamViewer của bạn sẽ được cập nhật tự động khi phiên bản mới được phát hành thông qua công cụ Cập nhật phần mềm tiêu chuẩn trên máy tính của bạn.

Kết luận

Mình đã hướng dẫn  cách cài đặt TeamViewer trên CentOS 7. Nếu bạn có những câu hỏi nào hoặc vẫn đề nào đừng quên để lại câu hỏi bên dưới mình sẽ giải quyết tất cả cho bạn.

Nguồn : Linuxize.com