Cấu hình thư mục ảo

Tóm tắt nội dung

Cấu hình với powershell

				
					Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

PS C:\Users\Administrator> Get-Website -Name "Default Web Site" 

Name       ID  State   Physical Path         Bindings
----       --  -----   -------------         --------
Default Web Site 1  Started  %SystemDrive%\inetpub\wwwroot http *:80:

# for example, set physical folder [C:\inetpub\wwwroot\virtual_dir], URL Path [/vDir] on [Default Web Site]
PS C:\Users\Administrator> mkdir C:\inetpub\wwwroot\virtual_dir 
PS C:\Users\Administrator> New-WebVirtualDirectory -Site "Default Web Site" -Name "vDir" -PhysicalPath "C:\inetpub\wwwroot\virtual_dir" 

Name PhysicalPath
---- ------------
vDir C:\inetpub\wwwroot\virtual_dir

PS C:\Users\Administrator> Get-WebVirtualDirectory -Site "Default Web Site" 

Name       Physical Path
----       -------------
vDir       C:\inetpub\wwwroot\virtual_dir

# create a test page
PS C:\Users\Administrator> Write-Output "IIS Virtual Directory Test Page" | Out-File C:\inetpub\wwwroot\virtual_dir\index.html -Encoding Default 

# verify accesses
PS C:\Users\Administrator> curl.exe localhost/vDir/ 
IIS Virtual Directory Test Page
				
			

Cấu hình trên GUI

Mở  Server Manager và chọn ToolsInternet Information Services (IIS) Manager, sau đó chọn View Virtual Directories

tiếp theo, nhấp chuột phải và chọn Add Virtual Directory

Nhập đường dẫn URL cho trường  Alias, đối với trường Physical Path nhập đường dẫn thư mục vật lý

Sau khi thêm bình thường, thư mục ảo mới được liệt kê.

Bây giờ , tạo một trang thử nghiệm trong thư mục bạn đặt làm Đường dẫn vật lý cho cài đặt thư mục ảo và xác minh quyền truy cập.

Logo Cloud Việt

Thông Tin Và Hoạt Động Của Chúng Tôi

Cloud Việt là đơn vị cung cấp dịch vụ TTDL uy tín tại Việt Nam. Với tiêu chí là đặt quyền lợi và trải nghiệm của khách hàng lên hàng đầu để  đem đến dịch vụ tốt nhất.

Trụ sở chính

110/20/41 đường số 30, phường 6, quận Gò Vấp, TPHCM

Ngày làm việc

Thứ 2 - Thứ 6, Hàng tuần

Giờ làm việc

08 : 00 AM - 18 : 00 PM

Email

Support@cloudviet.com.vn

Hotline

0972 710 812