loading

Viettel IDC

VNNIC
Cooky

Contacts
seozie-img
Php là gì bạn có thể tìm hiểu sau, trong php có nhiều phiên bản khác nhau, mới nhất bản php 7.4. Trong bài viết này, chúng tôi hướng dẫn cách bước cài đặt cơ bản php 7.4 trên hai hệ điều hành Rocky linux và AlmaLinux

Bước 1: Kiểm tra php trên Rocky đã được cài đặt chưa

Kiểm tra kho lưu trữ AppStream của Rocky  cung cấp các phiên bản PHP từ PHP 7.2 và php 7.4

Bước 2: Cài đặt php 7.4

Lưu ý: Nếu bạn có nhu cầu cài đặt php version khác chỉ cần thay thế 7.4 bằng version bạn muốn. Ví dụ chuyển sang php version 7.3 Sau khi cài đặt, hãy cài đặt PHP và các phần mở rộng cần thiết PHP được liên kết ( php-extension_name ) như được chỉ ra.

Bước 3: Kiểm version php sau cài đặt

Như vậy, chúng tôi đã hướng dẫn cài đặt thành công php 7.4 trên Rocky linux và AlmaLinux (Bạn tiến hành các bước tướng tự).

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *