16 Công cụ giám sát và monitor băng thông trong linux phổ biến nhất

Tóm tắt nội dung

16 Công cụ giám sát và monitor băng thông trong linux phổ biến nhất | Trong quản trị hệ thống, một admin có thể giám sát được hệ thống thống mình hoạt động và sức khỏe thế nào thì cần có một bộ công cụ để giám sát.

Việc đầu tiên, Admin có thể nghĩ tới làm sao để kiểm tra được băng thông ra vào hệ thống có ổn định không, do đó cần có một tool monitor bằng giao diện trực quan để phân tích.

Để biết cần dùng tool monitor nào phù hợp với hệ thống của bạn, dưới đây chúng tôi đưa ra 16 Công cụ giám sát và monitor băng thông trong linux phổ biến nhất:

1. vnStat – Giám sát lưu lượng mạng

VnStat là một chương trình dựa trên dòng lệnh, đầy đủ tính năng để giám sát lưu lượng network Linux và việc sử dụng băng thông trong thời gian thực, trên các hệ thống Linux và BSD.

Một lợi thế của nó so với một công cụ tương tự là nó ghi lại lưu lượng mạng và số liệu thống kê sử dụng băng thông để phân tích sau này. Bạn thực sự có thể xem các nhật ký này ngay cả sau khi hệ thống khởi động lại.

Cài đặt VnStat trong Linux

# sudo yum install sysstat   [On Older CentOS/RHEL & Fedora]
# sudo dnf install sysstat   [On CentOS/RHEL/Fedora/Rocky Linux & AlmaLinux]
# sudo apt-get install sysstat [On Debian/Ubuntu & Mint]
# sudo pacman -S sysstat    [On Arch Linux]

2. iftop – Hiển thị mức sử dụng băng thông

iftop là một công cụ giám sát băng thông mạng dựa trên command line, đơn giản, dễ sử dụng, được sử dụng để xem tổng quan về các hoạt động mạng trên một giao diện. Nó hiển thị các bản cập nhật băng thông sử dụng mạng trung bình cứ sau 2, 10 và 40 giây.

Cài đặt iftop trong Linux

# sudo yum install iftop   [On Older CentOS/RHEL & Fedora]
# sudo dnf install iftop   [On CentOS/RHEL/Fedora/Rocky Linux & AlmaLinux]
# sudo apt-get install iftop [On Debian/Ubuntu & Mint]
# sudo pacman -S iftop    [On Arch Linux]

3. nload – Hiển thị mức sử dụng mạng

nload là một công cụ sử dụng command line đơn giản, dễ sử dụng khác để theo dõi lưu lượng mạng và sử dụng băng thông trong thời gian thực. Nó sử dụng đồ thị để giúp bạn theo dõi lưu lượng truy cập vào và ra. Ngoài ra, nó cũng hiển thị các thông tin như tổng lượng dữ liệu được truyền và mức sử dụng mạng tối thiểu/tối đa.

Cài đặt nload trong Linux

# sudo yum install nload   [On Older CentOS/RHEL & Fedora]
# sudo dnf install nload   [On CentOS/RHEL/Fedora/Rocky Linux & AlmaLinux]
# sudo apt-get install nload [On Debian/Ubuntu & Mint]
# sudo pacman -S nload    [On Arch Linux]

4. NetHogs – Giám sát băng thông lưu lượng mạng

NetHogs là một công cụ dựa trên text base, theo dõi việc sử dụng băng thông lưu lượng mạng theo thời gian thực hoặc ứng dụng chạy trên hệ thống Linux. Nó cung cấp số liệu thống kê thời gian thực về việc sử dụng băng thông mạng của bạn trên từng interface.

Cài đặt NetHogs trong Linux

# sudo yum install nethogs   [On Older CentOS/RHEL & Fedora]
# sudo dnf install nethogs   [On CentOS/RHEL/Fedora/Rocky Linux & AlmaLinux]
# sudo apt-get install nethogs [On Debian/Ubuntu & Mint]
# sudo pacman -S nethogs    [On Arch Linux]

5. bmon – Giám sát băng thông và ước tính tốc độ

bmon cũng là một công cụ command line đơn giản để theo dõi việc sử dụng băng thông mạng và công cụ ước tính tốc độ trong Linux. Nó nắm bắt số liệu thống kê network và hiển thị text để bạn có thể theo dõi hệ thống của mình.

Cài đặt Bmon trong Linux

# sudo yum install bmon   [On Older CentOS/RHEL & Fedora]
# sudo dnf install bmon   [On CentOS/RHEL/Fedora/Rocky Linux & AlmaLinux]
# sudo apt-get install bmon [On Debian/Ubuntu & Mint]
# sudo pacman -S bmon    [On Arch Linux]

6. Darkstat – Thu thập lưu lượng mạng

Darkstat là một công cụ phân tích lưu lượng mạng dựa trên web nhỏ, đơn giản, đa nền tảng, thời gian thực, hiệu quả. Đây là một công cụ giám sát thống kê mạng hoạt động bằng cách thu thập lưu lượng mạng, thống kê sử dụng thông qua HTTP. Bạn cũng có thể sử dụng nó thông qua command line để nhận được kết quả tương tự.

Cài đặt Darkstat trong Linux

# sudo yum install darkstat   [On Older CentOS/RHEL & Fedora]
# sudo dnf install darkstat   [On CentOS/RHEL/Fedora/Rocky Linux & AlmaLinux]
# sudo apt-get install darkstat [On Debian/Ubuntu & Mint]
# sudo pacman -S darkstat    [On Arch Linux]

7. IPTraf – Giám sát mạng IP

IPTraf là một công cụ dễ sử dụng, dựa trên ncurses và có thể cấu hình để giám sát lưu lượng mạng đến và đi qua một giao diện. Nó hữu ích cho việc giám sát lưu lượng IP và xem thống kê giao diện chung, thống kê giao diện chi tiết và hơn thế nữa.

Cài đặt IPTraf trong Linux

# sudo yum install iptraf   [On Older CentOS/RHEL & Fedora]
# sudo dnf install iptraf   [On CentOS/RHEL/Fedora/Rocky Linux & AlmaLinux]
# sudo apt-get install iptraf [On Debian/Ubuntu & Mint]
# sudo pacman -S iptraf    [On Arch Linux]

8. CBM – (Máy đo băng thông màu)

CBM là một tiện ích dòng lệnh nhỏ để hiển thị lưu lượng mạng hiện tại trên tất cả các thiết bị được kết nối ở dạng đầu ra màu trong Ubuntu Linux và các dẫn xuất của nó như Linux Mint, Lubuntu và nhiều thiết bị khác. Nó hiển thị từng giao diện mạng được kết nối, byte nhận được, byte truyền và tổng số byte, cho phép bạn theo dõi băng thông mạng.

Cài đặt máy đo băng thông màu trong Linux

# sudo yum install cbm   [On Older CentOS/RHEL & Fedora]
# sudo dnf install cbm   [On CentOS/RHEL/Fedora/Rocky Linux & AlmaLinux]
# sudo apt-get install cbm [On Debian/Ubuntu & Mint]
# sudo pacman -S cbm    [On Arch Linux]

9. Iperf / Iperf3 – Công cụ đo băng thông mạng

Iperf / Iperf3 là một công cụ mạnh mẽ để đo thông lượng mạng qua các giao thức như TCP, UDP và SCTP. Nó chủ yếu được xây dựng để giúp điều chỉnh các kết nối TCP qua một đường dẫn cụ thể, do đó hữu ích để kiểm tra và giám sát băng thông tối đa có thể đạt được trên mạng IP (hỗ trợ cả IPv4 và IPv6).

Nó yêu cầu máy chủ và máy khách thực hiện các bài kiểm tra (báo cáo băng thông, mất mát và các thông số hiệu suất mạng hữu ích khác).

# sudo yum install iperf3   [On Older CentOS/RHEL & Fedora]
# sudo dnf install iperf3   [On CentOS/RHEL/Fedora/Rocky Linux & AlmaLinux]
# sudo apt-get install iperf3 [On Debian/Ubuntu & Mint]
# sudo pacman -S iperf3    [On Arch Linux]

10. Netperf – Kiểm tra băng thông mạng

Netperf tương tự như iperf, để kiểm tra hiệu suất mạng. Nó có thể giúp giám sát băng thông mạng trong Linux bằng cách đo truyền dữ liệu bằng TCP, UDP. Nó cũng hỗ trợ các phép đo thông qua giao diện Berkeley Sockets, DLPI, Unix Domain Sockets, và nhiều giao diện khác. Bạn cần một máy chủ và một máy khách để chạy thử nghiệm.

Cài đặt Netperf trong Linux

# sudo yum install netperf   [On Older CentOS/RHEL & Fedora]
# sudo dnf install netperf   [On CentOS/RHEL/Fedora/Rocky Linux & AlmaLinux]
# sudo apt-get install netperf [On Debian/Ubuntu & Mint]
# sudo pacman -S netperf    [On Arch Linux]

11. SARG – Máy tạo báo cáo phân tích mực

SARG là công cụ phân tích file nhật ký và công cụ giám sát băng thông internet. Nó tạo ra các báo cáo HTML hữu ích với thông tin bao gồm nhưng không giới hạn ở địa chỉ IP và tổng mức sử dụng băng thông. Nó là một công cụ tiện dụng để giám sát việc sử dụng băng thông internet của các máy riêng lẻ trên một mạng duy nhất.

12. Monitorix – Công cụ giám sát hệ thống và mạng

Monitorix là một ứng dụng giám sát mạng và tài nguyên hệ thống nhẹ, được thiết kế cho các máy chủ Linux/Unix nhỏ và cũng hỗ trợ thiết bị nhúng.

Nó giúp bạn theo dõi lưu lượng mạng và số liệu thống kê sử dụng từ số lượng thiết bị mạng không giới hạn. Nó hỗ trợ các kết nối IPv4 và IPv6 bao gồm lưu lượng gói và đồ thị lỗi lưu lượng và hỗ trợ tối đa khung hình cho mỗi giao diện mạng.

Cài đặt Monitorix trong Linux

# sudo yum install monitorix   [On Older CentOS/RHEL & Fedora]
# sudo dnf install monitorix   [On CentOS/RHEL/Fedora/Rocky Linux & AlmaLinux]
# sudo apt-get install monitorix [On Debian/Ubuntu & Mint]
# sudo pacman -S monitorix    [On Arch Linux]

13. Cacti – Công cụ giám sát và vẽ đồ thị mạng

Cacti là một ứng dụng PHP vẽ đồ thị mạng dựa trên web, đầy đủ chức năng với giao diện trực quan, dễ sử dụng. Nó sử dụng cơ sở dữ liệu MySQL để lưu trữ dữ liệu dữ liệu hiệu suất mạng được thu thập, được sử dụng để tạo đồ thị tùy chỉnh. Nó là một giao diện người dùng của RRDTool, hữu ích để giám sát các mạng từ nhỏ đến phức tạp với hàng nghìn thiết bị.

14. Observium – Nền tảng giám sát mạng

Observium là một nền tảng giám sát mạng đầy đủ tính năng với giao diện trang nhã và mạnh mẽ, mạnh mẽ nhưng đơn giản và trực quan. Nó hỗ trợ một số nền tảng bao gồm Linux, Windows, FreeBSD, Cisco, HP, Dell và nhiều nền tảng khác, và bao gồm tính năng tự động phát hiện thiết bị. Nó giúp người dùng thu thập số liệu mạng và cung cấp đồ thị trực quan về số liệu thiết bị từ dữ liệu hiệu suất được thu thập.

15. Zabbix – Ứng dụng và Công cụ giám sát mạng

Zabbix là một nền tảng giám sát mạng có nhiều tính năng, được sử dụng phổ biến, được thiết kế theo mô hình máy chủ-máy khách, để giám sát mạng, máy chủ và ứng dụng trong thời gian thực. Nó thu thập các loại dữ liệu khác nhau được sử dụng để trình bày trực quan về hiệu suất mạng hoặc số liệu tải của các thiết bị được giám sát.

Nó có khả năng làm việc với các giao thức mạng nổi tiếng như HTTP, FTP, SMTP, IMAP, và nhiều giao thức khác mà không cần cài đặt thêm phần mềm trên các thiết bị được giám sát.

16. Nagios – Hệ thống, Mạng và Cơ sở hạ tầng màn hình

Nagios là một phần mềm giám sát mạnh mẽ, mạnh mẽ, nhiều tính năng và được sử dụng rộng rãi. Nó cho phép bạn giám sát các thiết bị mạng cục bộ và từ xa và các dịch vụ của chúng từ một cửa sổ duy nhất.

Nó cung cấp khả năng giám sát băng thông trong các thiết bị mạng như bộ chuyển mạch và Bộ định tuyến thông qua SNMP, do đó cho phép bạn dễ dàng tìm ra các cổng được sử dụng quá mức và xác định những kẻ lạm dụng mạng có thể xảy ra.

Ngoài ra, Nagios còn giúp bạn theo dõi các lỗi và việc sử dụng băng thông trên mỗi cổng, đồng thời hỗ trợ phát hiện nhanh các lỗi mất mạng và lỗi giao thức.

Tóm lược

Trong bài viết này, chúng tôi đã xem xét một số công cụ giám sát băng thông mạng và hệ thống hữu ích cho Linux. Nếu chúng tôi đã bỏ qua bất kỳ công cụ giám sát nào trong danh sách, hãy chia sẻ với chúng tôi trong biểu mẫu bình luận bên dưới.

Được dịch bởi nguồn linuxize

 

Logo Cloud Việt

Thông Tin Và Hoạt Động Của Chúng Tôi

Cloud Việt là đơn vị cung cấp dịch vụ TTDL uy tín tại Việt Nam. Với tiêu chí là đặt quyền lợi và trải nghiệm của khách hàng lên hàng đầu để  đem đến dịch vụ tốt nhất.

Trụ sở chính

110/20/41 đường số 30, phường 6, quận Gò Vấp, TPHCM

Ngày làm việc

Thứ 2 - Thứ 6, Hàng tuần

Giờ làm việc

08 : 00 AM - 18 : 00 PM

Email

Support@cloudviet.com.vn

Hotline

0972 710 812