Thuê chỗ đặt máy chủ

Trung tâm dữ liệu đạt chuẩn quốc tế tier 3+, đảm bảo dự phòng 2n+1

Dedicate Private Cloud

Hệ thống riêng của bạn, đảm bảo an toàn riêng tư và toàn vẹn dữ liệu

Bảng giá thuê máy chủ

Chi tiết phí dịch vụ thuê máy chủ. Tối ưu chi phí cho khách hàng

Cloud Server

Nền tảng điện toán đám mây, hoạt động trên nhiều kết nối server vật lý khác nhau

Hướng dẫn cài đặt Git trên CentOS 7

Tóm tắt nội dung

Trong bài hướng dẫn này, mình sẽ chỉ cho bạn cách cấu hình và cài đặt Git trên CentOS 7. Đối với những bạn không biết ‘Git‘ là gì ? thì tóm lược ‘Git‘ là một trong những Hệ thống Quản lý Phiên bản Phân tán, vốn được phát triển nhằm quản lý mã nguồn (source code) của Linux. Bạn có thể tìm hiểu thêm về ‘Git‘ trên Google. Hiện tại phiên bản mới nhất của ‘Git‘ là version ‘2.10.0‘ .

  1. Cài đặt gói Repo EPEL

– Việc cài đặt các gói phần mềm hỗ trợ và cần thiết cho hoạt động cài đặt compile source ‘git‘ , còn nếu cài ‘git‘ bằng chương trình lệnh ‘yum‘ thì nó tự động cài đặt các chương trình cần thiết cho bạn.
# yum install epel-release -y
# yum groupinstall "Development Tools" -y
# yum install gettext-devel openssl-devel perl-CPAN perl-devel zlib-devel -y
# yum update

2. Cài đặt Git trên CentOS

+ Cách 1 : cài đặt qua ‘yum’ – Cài bằng cách này thì phiên bản ‘git’ cũ hơn so với phiên bản hiện tại.
# yum install git -y
– Kiểm tra phiên bản ‘git‘.
# git --version
git version 1.8.3.1
+ Cách 2 : compile source code git
# wget --no-check-certificate https://github.com/git/git/archive/v2.10.0.tar.gz
# tar xvf v2.10.0.tar.gz
– Sau khi giải nén file source code ‘git‘ , ta sẽ tiến hành biên dịch source.
# cd git-2.10.0/
# make configure
# ./configure --prefix=/usr/local

# make install
– Kiểm tra phiên bản ‘git‘.
# git --version
git version 2.10.0
Chúc mừng bạn, vậy là bạn đã thành công trong việc cài đặt chương trình Git trên Centos 6,7 rồi nhé. Nếu cần tra cứu thêm bất kì thông tin cụ thể nào thì bạn có thể kiểm tra website chính thức của Git : https://git-scm.com/