Cài đặt Teleport trên Ubuntu 22.04

Tóm tắt nội dung

Teleport hoạt động như một Access Plane và Certification Authority cho cơ sở hạ tầng của bạn. Teleport cho phép bạn thiết lập đăng nhập một lần (single sign-on), để bạn có thể truy cập các máy chủ SSH, Kubernetes, cơ sở dữ liệu, desktop và các ứng dụng web từ một địa điểm duy nhất. Bạn có thể sử dụng ngôn ngữ lập trình ưa thích của mình để định nghĩa chính sách truy cập cho cơ sở hạ tầng của mình. Hơn nữa, nó cho phép bạn chia sẻ và ghi lại các phiên tương tác trong tất cả các môi trường cấu hình. Trong bài viết này, chúng ta sẽ học cách cài đặt Teleport trên Ubuntu 22.04 LTS.

cài đặt Teleport trên hệ thống Ubuntu 22.04:

1.Tải về Teleport 

Repository GPG Signing Key Teleport không được bao gồm trong kho lưu trữ apt mặc định của Ubuntu 22.04. Do đó, bạn cần nhập khóa GPG của kho lưu trữ Teleport để cài đặt Teleport trên Ubuntu 22.04 LTS. 

Để cài đặt public key của teleport các bạn chạy lệnh :

$ sudo curl https://deb.releases.teleport.dev/teleport-pubkey.asc \ -o /usr/share/keyrings/teleport-archive-keyring.asc

install teleport

2.thêm repo vào APT

Để thêm repo vào APT, bạn chạy lệnh như hình bên dưới :

echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/teleport-archive-keyring.asc] https://deb.releases.teleport.dev/ stable main" \

| sudo tee /etc/apt/sources.list.d/teleport.list > /dev/null

install teleport

3.Cập nhật kho lưu trữ Apt 

Cập nhật chỉ mục các gói của hệ thống bằng lệnh sau:

$ sudo apt update

install teleport

4.Cài đặt Teleport trên Ubuntu 22.04 

Bây giờ, hệ thống của bạn đã sẵn sàng để cài đặt Teleport trên Ubuntu 22.04 bằng lệnh sau:

$ sudo apt-get install teleport

install teleport

Cách cấu hình Teleport trên Ubuntu 22.04.

Bởi vì bảo mật là yếu tố cần thiết của Teleport, chúng ta phải thực hiện một số bước trước khi sử dụng nó.

Tạo chứng chỉ SSL Trước tiên, chúng ta phải tạo chứng chỉ của mình bằng lệnh “OpenSSL”.

$ openssl req -x509 -nodes -newkey rsa:4096 \

-keyout /var/lib/teleport/teleport.key \

-out /var/lib/teleport/teleport.pem -sha256 -days 3650 \

-subj "/C=US/ST=NewYork/L=NewYork/O=town website/OU=Org/CN=linuxhint-demo.com"

install teleport

Hãy thay thế “linuhint.com” và các thông số chứng chỉ khác như “quốc gia, tiểu bang, địa phương” và “tên doanh nghiệp” bằng tên miền của bạn.

Tạo tệp cấu hình Teleport Sau khi cấu hình tên miền và tạo chứng chỉ SSL, sử dụng lệnh sau để tạo một tệp cấu hình cho việc chạy teleport:

teleport configure -o /etc/teleport.yaml \

--cluster-name=linuxhint-demo.com \

--public-addr=teleport.linuxhint-demo.com:443 \

--cert-file=/var/lib/teleport/teleport.pem \

--key-file=/var/lib/teleport/teleport.key

Bạn có thể xem nội dung của tệp cấu hình teleport bằng lệnh:

$ cat /etc/teleport.yaml

Sau khi thiết lập tất cả các cấu hình, sử dụng các lệnh sau để kích hoạt và bắt đầu dịch vụ teleport trên Ubuntu 22.04:

$ sudo systemctl enable --now teleport

$ sudo systemctl status teleport

install teleport

Bây giờ, tạo một người dùng mới và gán một số vai trò:

$ sudo tctl users add town --roles=editor,access

install teleport

Bạn cũng có thể thêm nhiều vai trò hơn và gán quyền theo như sau:

$ sudo tctl users add atown --roles=editor,access --logins=root,ubuntu,atown,user

Cuối cùng, kết quả sau sẽ được hiển thị trên cửa sổ terminal của bạn:

install teleport

Truy cập Bảng điều khiển Web Teleport

Hãy đảm bảo rằng tường lửa cho cổng đã được mở để cho phép truy cập từ bên ngoài. Liên kết mà bạn cần sử dụng để truy cập Teleport và tạo tài khoản mới sẽ được cung cấp cho bạn. Có giới hạn hết hạn là 1 giờ.

Màn hình dưới đây sẽ xuất hiện sau khi bạn đăng nhập.

install teleport

Để nâng cao bảo mật, bạn phải tạo mật khẩu và quét mã QR để có được mã đăng nhập. Bạn có thể bắt đầu làm việc ngay sau khi tài khoản được thiết lập.

Kết luận

Trong bài viết này, chúng ta đã tìm hiểu cách cài đặt teleport trên Ubuntu 22.04 LTS. Với sự trợ giúp của công cụ tuyệt vời này, chúng ta có thể nhanh chóng trực quan hóa một cơ sở hạ tầng máy chủ. Chúng ta có thể tin tưởng vào tính bảo mật của ứng dụng này . Bạn có thể khám phá thêm các tính năng của Teleport từ tài liệu chính thức của nó.

 
Logo Cloud Việt

Thông Tin Và Hoạt Động Của Chúng Tôi

Cloud Việt là đơn vị cung cấp dịch vụ TTDL uy tín tại Việt Nam. Với tiêu chí là đặt quyền lợi và trải nghiệm của khách hàng lên hàng đầu để  đem đến dịch vụ tốt nhất.

Trụ sở chính

110/20/41 đường số 30, phường 6, quận Gò Vấp, TPHCM

Ngày làm việc

Thứ 2 - Thứ 6, Hàng tuần

Giờ làm việc

08 : 00 AM - 18 : 00 PM

Email

Support@cloudviet.com.vn

Hotline

0972 710 812