loading

Viettel IDC

VNNIC
Cooky

Contacts
seozie-img
cài đặt odoo trên Ubuntu 20.04

Odoo là gì ?

Odoo là một phần mềm ERP mã nguồn mở viết bằng ngôn ngữ lập trình Python. ERP là viết tắt của từ tiếng Anh: Enterprise Resource Planning. Nói một cách tóm gọn ERP có thể được hiểu là việc tích hợp các thành phần để quản lý một doanh nghiệp. Để dễ hình dung hơn, một doanh nghiệp sẽ có nhiều bộ phận cần được quản lý như: quản lý kho (inventory), quản lý bán hàng (sale), quản lý nhân viên (employeee), điểm bán hàng (point of sale – POS), … và các module này được tích hợp vào một phần mềm quản lý đó là Odoo, thay vì mỗi bộ phận dùng một phần mềm.

Hướng dẫn cài đặt:

Cài đặt  PostgresSQL Server dùng lệnh sau: Cài đặt odoo trên ubuntu 20.04 Bấm ‘ y’ để tiếp tục Khởi động các dịch vụ của PostgresSQL : cài đặt odoo trên Ubuntu 20.04 cài đặt odoo trên ubuntu 20.04 Cài đặt Wkhtmltopdf  tiện ích nhỏ để chuyển trang html sang PDF: Cài đặt odoo trên ubuntu 20.04 Cài đặt odoo trên ubuntu 20.04 Cài đặt odoo trên ubuntu 20.04 Bấm ‘y’ để tiếp tục Xác minh Wkhtmltopdf  đã được cài đặt Tải gói cài đặt Odoo bằng các lệnh sau: Xác minh và kích hoạt dịch vụ của Odoo: Xác nhận odoo đang học động  trên port 8069 Cài đặt Nginx cho Ubuntu: Kiểm tra xem dịch vụ Nginx có hoạt động không: Tạo server Nginx cho Odoo: Đoạn mã code cấu hình máy chủ: Kiểm tra lỗi: Khởi động lại nginx: Chạy dịch vụ fileWall: Truy cập vào Web Administration :(http://Ip_server:8069) Tạo cơ sở dữ liệu Giao diện của odoo:

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *