Cài đặt Apache Maven trên CentOS 8

Tóm tắt nội dung

Apache meven trên centos 8 là gì?

Apache maven là một chương trình quản lý dự án cho phép các developers có thể quản lý về version, các dependencies ( các thư viện sử dụng trong dự án ) , quản lý build, tự động download javadoc & source, …

Cài đặt Apache Maven:

Cài đặt Maven trên CentOS 8 khá đơn giản trên Centos 8. Cài đặt Maven bằng lệnh sau:
sudo dnf install maven
Nhập “y” để tiếp tục quá trình cài đặt Sau khi quá trình cài đặt hoàn tất , kiểm tra phiên bản bằng lệnh sau:
mvn -version
Maven đã được cài đặt trên hệ thống CentOS của bạn

Cài đặt bản phát hành mới nhất của Apache Maven:

Cài đặt OpenJDK:

Chạy lệnh sau để cài đặt OpenJDK:
sudo dnf install java-11-openjdk-devel
NHập “Y” để tiếp tục quá trình cài đặt: Sau khi cài đặt xong kiểm tra phiên bản bằng lệnh sau:
java -version

Tải xuống Apache Maven:

Bắt đầu bằng cách tải xuống kho lưu trữ Apache Maven trong thư mục /tmp bằng wget lệnh:
wget https://www.apache.org/dist/maven/maven-3/3.8.3/binaries/apache-maven-3.8.3-bin.tar.gz -P /tmp
Sau khi quá trình tải xuống hoàn tất, hãy giải nén kho lưu trữ trong thư mục /opt:
sudo tar xf /tmp/apache-maven-3.8.3-bin.tar.gz -C /opt
Để có nhiều quyền kiểm soát hơn đối với các phiên bản và bản cập nhật của Maven, chạy lệnh sau:
sudo ln -s /opt/apache-maven-3.8.3 /opt/maven

Thiết lập các biến môi trường:

Tiếp theo, chúng ta sẽ cần thiết lập các biến môi trường,tạo và mở tệp maven.sh lên:
sudo nano /etc/profile.d/maven.sh
Dán đoạn code này vào:
export JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/jre-openjdk
export M2_HOME=/opt/maven
export MAVEN_HOME=/opt/maven
export PATH=${M2_HOME}/bin:${PATH}
Lưu và đóng tập tin Chạy lệnh chmod để thực thi tập lệnh:
sudo chmod +x /etc/profile.d/maven.sh
Tải các biến môi trường bằng lệnh source :
source /etc/profile.d/maven.sh
Xác định cài đặt bằng lệnh sau:
mvn -version

Phần kết:

Ở trên mình đã hướng dẫn cài đặt Apache Maven trên CentOS 8
Logo Cloud Việt

Thông Tin Và Hoạt Động Của Chúng Tôi

Cloud Việt là đơn vị cung cấp dịch vụ TTDL uy tín tại Việt Nam. Với tiêu chí là đặt quyền lợi và trải nghiệm của khách hàng lên hàng đầu để  đem đến dịch vụ tốt nhất.

Trụ sở chính

110/20/41 đường số 30, phường 6, quận Gò Vấp, TPHCM

Ngày làm việc

Thứ 2 - Thứ 6, Hàng tuần

Giờ làm việc

08 : 00 AM - 18 : 00 PM

Email

Support@cloudviet.com.vn

Hotline

0972 710 812