Thuê chỗ đặt máy chủ

Trung tâm dữ liệu đạt chuẩn quốc tế tier 3+, đảm bảo dự phòng 2n+1

Dedicate Private Cloud

Hệ thống riêng của bạn, đảm bảo an toàn riêng tư và toàn vẹn dữ liệu

Bảng giá thuê máy chủ

Chi tiết phí dịch vụ thuê máy chủ. Tối ưu chi phí cho khách hàng

Cloud Server

Nền tảng điện toán đám mây, hoạt động trên nhiều kết nối server vật lý khác nhau

Cách cài đặt webmin trên CentOS 8

Tóm tắt nội dung

Webmin là công cụ quản lý máy chủ Linux của mình thông qua giao diện web dễ sử dụng và mã nguồn mở. Webmin cho phép bạn quản lý hầu hết các dịch vụ như Web ,FTP ,email và DataBase. Bài viêt này mình sẽ giúp bạn cài đặt và cấu hình Webmin trên CentOS 8.

Cài đặt Webmin trên CentOS

bởi vì Webmin có trong kho lưu trữ của  CentOS nên mình sẽ sử dụng dnf để cài đặt. bắt đầu thì mở trình soạn thảo Vi lên dán nội dung sau vào :
# sudo vi /etc/yum.repos.d/webmin.repo

  [Webmin]
  name=Webmin Distribution Neutral
  #baseurl=https://download.webmin.com/download/yum
  mirrorlist=https://download.webmin.com/download/yum/mirrorlist
  enabled=1
nhấn esc và 😡 để lưu file và thoát. tiếp theo mình RPM-GPG-KEY Webmin như sau :
# sudo rpm --import http://www.webmin.com/jcameron-key.asc
và mình cài đặt Webmin bằng lệnh :
# dnf install webmin
Vậy là bạn đã cài đặt xong Webmin và nó sẽ tự khởi động dịch vụ.

Cấu hình Firewall và SSL

Mặc định thì Webmin sẽ đi ở port 10000 do vậy mình sẽ mở port 10000 lên như sau :
# sudo firewall-cmd --zone=public --add-port=10000/tcp
# sudo firewall-cmd --runtime-to-permanent
tiếp theo bạn cần tắt SSL cho webmin nếu bạn sử dụng port 80 còn nếu sử dụng port 443 thì bạn không cần phải làm việc này :
# vi /etc/webmin/miniserv.conf
và bạn chỉnh dòng ssl=1 thành ssl=0 . và tiếp tục khởi động lại webmin như sau :
# /etc/init. d/webmin stop
# /etc/init. d/webmin start

Truy cập vào giao diện web của Webmin

Bạn sẽ truy cập webmin bằng port 10000 nên sẽ làm như sau : http://”tên domain hoặc IP của bạn”:10000 và bạn tiếp tục đăng nhập bằng tài khoản của bạn vào webmin sẽ chuyển hướng đến trang tổng quan và cung cấp các thông tin và bạn có thể quản lý CentOS 8 của mình .

Kết luận

Ở trên thì mình đã trình bày cách cài đặt trên CentOS 8 và bây giờ bạn có thể quản lý các dịch vụ của máy chủ CentOS thông qua giao diện web Webmin. Nếu bạn có những câu hỏi nào hoặc vẫn đề nào đừng quên để lại câu hỏi bên dưới mình sẽ giải quyết tất cả cho bạn.

Nguồn : Linuxize.com