loading

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

Viettel IDC

VNNIC
Cooky

Contacts
seozie-img
Webmin là công cụ quản lý máy chủ Linux của mình thông qua giao diện web dễ sử dụng và mã nguồn mở. Webmin cho phép bạn quản lý hầu hết các dịch vụ như Web ,FTP ,email và DataBase. Bài viêt này mình sẽ giúp bạn cài đặt và cấu hình Webmin trên CentOS 8.

Cài đặt Webmin trên CentOS

bởi vì Webmin có trong kho lưu trữ của  CentOS nên mình sẽ sử dụng dnf để cài đặt. bắt đầu thì mở trình soạn thảo Vi lên dán nội dung sau vào : nhấn esc và 😡 để lưu file và thoát. tiếp theo mình RPM-GPG-KEY Webmin như sau : và mình cài đặt Webmin bằng lệnh : Vậy là bạn đã cài đặt xong Webmin và nó sẽ tự khởi động dịch vụ.

Cấu hình Firewall và SSL

Mặc định thì Webmin sẽ đi ở port 10000 do vậy mình sẽ mở port 10000 lên như sau : tiếp theo bạn cần tắt SSL cho webmin nếu bạn sử dụng port 80 còn nếu sử dụng port 443 thì bạn không cần phải làm việc này : và bạn chỉnh dòng ssl=1 thành ssl=0 . và tiếp tục khởi động lại webmin như sau :

Truy cập vào giao diện web của Webmin

Bạn sẽ truy cập webmin bằng port 10000 nên sẽ làm như sau : http://”tên domain hoặc IP của bạn”:10000 và bạn tiếp tục đăng nhập bằng tài khoản của bạn vào webmin sẽ chuyển hướng đến trang tổng quan và cung cấp các thông tin và bạn có thể quản lý CentOS 8 của mình .

Kết luận

Ở trên thì mình đã trình bày cách cài đặt trên CentOS 8 và bây giờ bạn có thể quản lý các dịch vụ của máy chủ CentOS thông qua giao diện web Webmin. Nếu bạn có những câu hỏi nào hoặc vẫn đề nào đừng quên để lại câu hỏi bên dưới mình sẽ giải quyết tất cả cho bạn.

Nguồn : Linuxize.com

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *