Cách cài đặt và cấu hình Redis trên Ubuntu 22.04

Tóm tắt nội dung

Redis là một kho lưu trữ cấu trúc dữ liệu mã nguồn mở, miễn phí được sử dụng như một bộ nhớ cache, trung gian tin nhắn và cơ sở dữ liệu key-value. Nó cung cấp hỗ trợ cho các  Strings, sets, bitmaps, hyper logs, hashes, streams, sorted sets với truy vấn danh sách phạm vi . Logic phần mềm Redis Sentinel cho phép có tính sẵn sàng cao và Redis cluster tạo ra phân vùng tự động giữa các nút Redis.

Blog này sẽ hướng dẫn bạn cách cài đặt và cấu hình Redis trên Ubuntu22.04. hãy bắt đầu!

Cách cài đặt Redis trên Ubuntu22.04

Để cài đặt Redis trên Ubuntu 22.04, làm theo các hướng dẫn sau đây.

Bước 1: Cập nhật các gói hệ thống

Trước tiên, nhấn “CTRL+ALT+T” và cập nhật các gói hệ thống bằng lệnh sau:

$ sudo apt update

install-redis

Bước 2: Thêm kho lưu trữ PPA

Ở bước tiếp theo, chúng ta sẽ thêm kho lưu trữ PPA “redislabs” vào hệ thống Ubuntu 22.04 của chúng ta:

$ sudo add-apt-repository ppa:redislabs/redis

install-redis

Bước 3: Cài đặt Redis 

Sau khi thêm kho lưu trữ cần thiết, thực hiện lệnh sau để cài đặt Redis:

$ sudo apt-get install redis

install-redis

Kết quả cho thấy chúng ta đã thành công trong việc cài đặt Redis trên hệ thống Ubuntu 22.04 của mình:

Bước 4: Kiểm tra phiên bản Redis 

Cuối cùng, xác minh phiên bản Redis đã được cài đặt bằng cách thực hiện lệnh “redis-server” với tùy chọn “-v”:

$ redis-server -v

install-redis

Bây giờ, chúng ta sẽ tiến hành cấu hình Redis trên hệ thống của mình.

Cách cấu hình Redis trên Ubuntu 22.04

Làm theo các hướng dẫn dưới đây để cấu hình Redis trên Ubuntu 22.04.

Bước 1: Kích hoạt dịch vụ Redis 

Để cấu hình Redis trên Ubuntu 22.04, trước tiên hãy kích hoạt dịch vụ Redis bằng cách thực hiện lệnh sau:

$ sudo systemctl enable --now redis-server

install-redis

Bây giờ, chuyển sang bước tiếp theo.

Bước 2: Mở tệp cấu hình Redis 

Ở bước tiếp theo, mở tệp cấu hình Redis trong trình chỉnh sửa “nano” để thực hiện một số thay đổi cần thiết:

$ sudo nano /etc/redis/redis.conf

Tệp “redis.conf” đã mở sẽ có dạng như sau:

install-redis

Tìm dòng chỉ định địa chỉ “bind” là “127.0.0.1”:

Thay thế nó bằng “bind 0.0.0.0”:

install-redis

Sau đó, chỉ định mật khẩu được yêu cầu cho cấu hình Redis với “requirepass” và nhấn “CTRL + O” để lưu các thay đổi đã thêm và chuyển lại về terminal.

install-redis

Bước 3: Khởi động lại dịch vụ Redis 

Bây giờ, khởi động lại dịch vụ Redis với lệnh đã cung cấp:

$ sudo systemctl restart redis-server

install-redis

Bước 4: Xác minh IP và cổng Redis 

Sử dụng lệnh “ss” sau để kiểm tra địa chỉ IP và số cổng được sử dụng bởi Redis:

$ ss -tunelp | grep 6379

install-redis

Cũng cho phép cổng “6379” cho các kết nối “tcp”:

$ sudo ufw allow 6379/tcp

install-redis

Bước 5: Kiểm tra máy chủ Redis 

Bây giờ, đến lúc kiểm tra máy chủ Redis và kết nối với nó ở cục bộ:

$ redis-cli

install-redis

Đầu tiên, thực hiện lệnh “AUTH” và chỉ định mật khẩu mà bạn đã nhập trong tệp cấu hình Redis:

AUTH cloudviet

install-redis

Nhập đúng mật khẩu sẽ thiết lập một kết nối thành công với Redis và đầu ra “OK”:

Bước 6: Kiểm tra thông tin Redis 

Để kiểm tra thông tin Redis, chạy lệnh “INFO”:

INFO

install-redis

Bước 7: Ping Redis service 

Tiếp theo, “ping” dịch vụ Redis:

ping

install-redis

Bước 8: Thoát khỏi Redis CLI 

Gõ lệnh “quit” để thoát khỏi phiên Redis CLI hiện tại:

quit

install-redis

Cách gỡ cài đặt Redis trên Ubuntu 22.04

Để gỡ cài đặt Redis trên Ubuntu 22.04, viết lệnh sau trong terminal:

$ sudo apt remove --autoremove redis-server -y

install-redis

Chúng tôi đã biên tập phương pháp dễ nhất để cài đặt và cấu hình Redis trên Ubuntu 22.04.

kết luận

Để cài đặt Redis trên Ubuntu 22.04, trước tiên, cập nhật các gói hệ thống và thực hiện lệnh “$ sudo apt-get install redis“. Sau đó, cấu hình Redis bằng cách thực hiện một số thay đổi cần thiết trong tệp “redis.conf” như thiết lập địa chỉ “bind” và mật khẩu với thuộc tính “AUTH”. Sau đó, khởi động lại dịch vụ Redis và thiết lập kết nối với máy chủ Redis để kiểm tra. Blog này đã thể hiện cách cài đặt và cấu hình Redis trên Ubuntu22.04.

Logo Cloud Việt

Thông Tin Và Hoạt Động Của Chúng Tôi

Cloud Việt là đơn vị cung cấp dịch vụ TTDL uy tín tại Việt Nam. Với tiêu chí là đặt quyền lợi và trải nghiệm của khách hàng lên hàng đầu để  đem đến dịch vụ tốt nhất.

Trụ sở chính

110/20/41 đường số 30, phường 6, quận Gò Vấp, TPHCM

Ngày làm việc

Thứ 2 - Thứ 6, Hàng tuần

Giờ làm việc

08 : 00 AM - 18 : 00 PM

Email

Support@cloudviet.com.vn

Hotline

0972 710 812