Thuê chỗ đặt máy chủ

Trung tâm dữ liệu đạt chuẩn quốc tế tier 3+, đảm bảo dự phòng 2n+1

Dedicate Private Cloud

Hệ thống riêng của bạn, đảm bảo an toàn riêng tư và toàn vẹn dữ liệu

Bảng giá thuê máy chủ

Chi tiết phí dịch vụ thuê máy chủ. Tối ưu chi phí cho khách hàng

Cloud Server

Nền tảng điện toán đám mây, hoạt động trên nhiều kết nối server vật lý khác nhau

Cách cài đặt và cấu hình PostgreSQL Database trên Ubuntu 22.04

Tóm tắt nội dung

PostgreSQL là một hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu phổ biến, được triển khai trên thị trường phần mềm trong khoảng 20 năm. Hệ thống cơ sở dữ liệu này rất đáng tin cậy, mạnh mẽ và được hỗ trợ bởi một cộng đồng sôi nổi, tình nguyện để giúp nó phát triển. Do đó, tính chính xác và tính toàn vẹn của cơ sở dữ liệu PostgreSQL đang tăng lên hàng ngày.

Blog này sẽ hướng dẫn quy trình cài đặt và thiết lập cơ sở dữ liệu PostgreSQL trên Ubuntu 22.04.

Cài đặt PostgreSQL trên Ubuntu 22.04

Để cài đặt PostgreSQL trên Ubuntu 22.04, làm theo các bước sau.

Bước 1: Cập nhật hệ thống sử dụng lệnh sau :

# sudo apt update

Bước 2: Cài đặt PostgreSQL 

Tiếp theo, thực hiện lệnh sau để cài đặt PostgreSQL trên Ubuntu 22.04:

# sudo apt install postgresql postgresql-contrib

Bây giờ chuyển đến bước tiếp theo.

Bước 3: Khởi động dịch vụ PostgreSQL:

# sudo systemctl start postgresql.service


Cài đặt cơ sở dữ liệu PostgreSQL trên Ubuntu 22.04

Làm theo hướng dẫn dưới đây để thiết lập cơ sở dữ liệu PostgreSQL trên Ubuntu 22.04.

Bước 1: Cài đặt PostgreSQL tự động tạo một tài khoản người dùng có tên “postgres”. 

Chuyển sang tài khoản này để truy cập cơ sở dữ liệu PostgreSQL:

# sudo -i -u postgres

Bước 2: Tạo role mới 

Sau khi đăng nhập vào tài khoản “postgres”, tạo một role mới với lệnh:

# createuser --interactive

Nhập tên và cho phép trở thành một người dùng. 

Ví dụ, chúng tôi đã sử dụng “cloudviet” là tên mới của chúng tôi và nhập “y” để đánh dấu role này là một người dùng:

Bước 3: Tạo cơ sở dữ liệu PostgreSQL 

Bây giờ thực thi lệnh “createdb” và chỉ định cùng tên cho cơ sở dữ liệu PostgreSQL:

 

# createdb cloudviet

 

Bước 4: Tạo người dùng mới 

Sử dụng lệnh “adduser” để tạo một người dùng mới với cơ sở dữ liệu PostgreSQL:

# sudo adduser cloudviet1

 

Bước 5: Chuyển sang tài khoản mới 

Tiếp theo, chuyển sang tài khoản vừa tạo bằng cách chỉ định tên người dùng trong lệnh sau:

# sudo -i -u cloudviet1

Bước 6: Kết nối đến cơ sở dữ liệu PostgreSQL 

Chạy lệnh “psql” để thiết lập kết nối với cơ sở dữ liệu PostgreSQL:

# psql

Bước 7: Kiểm tra thông tin kết nối 

Cuối cùng, xác nhận rằng bạn đã kết nối thành công đến cơ sở dữ liệu PostgreSQL bằng lệnh sau:

# \conninfo

Kết quả cho thấy rằng chúng ta đã kết nối thành công đến cơ sở dữ liệu PostgreSQL “cloudviet” vừa tạo:

Để gỡ cài đặt cơ sở dữ liệu PostgreSQL trên Ubuntu 22.04, chạy lệnh sau:

# sudo apt remove postgresql postgresql-contrib

Chúng tôi đã biên tập cách đơn giản nhất để cài đặt, thiết lập và gỡ cài đặt cơ sở dữ liệu PostgreSQL trên Ubuntu 22.04.

Kết Luận

Để cài đặt và thiết lập cơ sở dữ liệu PostgreSQL, đầu tiên hãy cập nhật các gói hệ thống và thực thi lệnh “# sudo apt install postgresql postgresql-contrib” để cài đặt PostgreSQL. Sau đó, bật dịch vụ PostgreSQL, chuyển sang tài khoản “postgres” và tạo một cơ sở dữ liệu và người dùng mới. Sau đó, chuyển sang tài khoản mới tạo và chạy lệnh “ # psql” để kết nối đến cơ sở dữ liệu PostgreSQL. Blog này đã hướng dẫn cách cài đặt, thiết lập và gỡ cài đặt cơ sở dữ liệu PostgreSQL trên Ubuntu 22.04.