loading

Viettel IDC

VNNIC
Cooky

Contacts
seozie-img
Nginx là một máy chủ proxy ngược và HTTP mã nguồn mở, hiệu suất cao chịu trách nhiệm xử lý tải một số trang web lớn nhất trên Internet. Nó có thể được sử dụng như một máy chủ web độc lập,cân bằng tải, nội dung bộ nhớ cache và proxy ngược cho các máy chủ HTTP và không phải HTTP. So với Apache, Nginx có thể xử lý một số lượng lớn các kết nối đồng thời và có dung lượng bộ nhớ trên mỗi kết nối nhỏ hơn. Tròng bài viết này mình sẽ trình bày cách cài đặt và quản lý Nginx trên CentOS 8.

Cài đặt Nginx trên CentOS 8

Vì Nginx có sẵn trong kho lưu trữ CentOS nên mình sẽ cài đặt như sau : Sau khi cài đặt hoàn tất minh sẽ bật và khởi động dịch vụ Nginx : Để xác minh dịch vụ đang chạy mình sẽ xem trang thái của nó :

Cấu hình Firewall

FirewallD là giải pháp tường lửa mặc định trên Centos 8. Nginx truy cập các cổng HTTP(80) và HTTPS(443). vì vậy mình sẽ mở các cổng này : Bây giờ, bạn có thể kiểm tra cài đặt Nginx của mình bằng cách truy cập :

Cấu trúc file cấu hình của Nginx

 • Tất cả các tệp cấu hình Nginx đều nằm trong thư mục /etc/nginx
 • Tệp cấu hình Nginx chính là /etc/nginx/nginx.conf .
 • Các file cấu hình phải kết thúc bằng .conf và được lưu trữ trong thư mục /etc/nginx.conf.d
 • Và các file nhật ký của Nginx (access.log và error.log) nằm trong thư mục /var/log/nginx/
 • Các file tài liệu của domain có thể đặt ở bất kì thư mục nào bạn muốn.
 • Các vị trí phổ biến nhất cho webroot bao gồm:
   • /home/<user_name>/<site_name>
   • /var/www/<site_name>
   • /var/www/html/<site_name>
   • /opt/<site_name>
   • /usr/share/nginx/html

Kết luận

Ở trên mình đã hướng dẫn cách cài đặt và cấu hình Nginx trên CentOS 8. Nếu bạn có những câu hỏi nào hoặc vẫn đề nào đừng quên để lại câu hỏi bên dưới mình sẽ giải quyết tất cả cho bạn.

Nguồn : Linuxize.com

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *