Cách cài đặt KVM trên Ubuntu 22.04

Tóm tắt nội dung

Kernel-based Virtual Machine là một module ảo hóa trong kernel Linux cho phép kernel hoạt động như một hypervisor. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách cài đặt KVM trên máy Ubuntu sử dụng phiên bản mới nhất của Ubuntu là 22.04. Cài đặt sẽ được thực hiện thông qua dòng lệnh và sử dụng các lệnh cơ bản của Linux để cài đặt KVM và các phụ thuộc cần thiết. 

Cách cài đặt KVM Trên Ubuntu22.04

Sau đây là các bước để cài đặt KVM trên Ubuntu 22.04:

Bước 1: Cập nhật và Nâng cấp hệ thống Ubuntu 22.04

Trước khi cài đặt KVM trên hệ thống của bạn, hãy cập nhật và nâng cấp hệ thống.

Sử dụng lệnh sau để cập nhật hệ thống:

# sudo apt update

install-KVM

Tiếp theo, sử dụng lệnh sau để nâng cấp hệ thống:

# sudo apt upgrade

install-KVM

Bước 2: Kiểm tra tính tương thích của KVM với hệ thống của bạn

Trước khi cài đặt KVM, hãy đảm bảo rằng KVM tương thích với hệ thống của bạn. Nếu không, bạn sẽ gặp phải các lỗi liên quan và KVM sẽ không được cài đặt đúng cách.

Để kiểm tra tính tương thích giữa hai hệ thống, chạy lệnh sau:

# egrep -c '(vmx|svm)' /proc/cpuinfo

install-KVM

Nếu kết quả bạn nhận được lớn hơn 0, điều đó có nghĩa là KVM tương thích với hệ thống và có thể được cài đặt.

Bước 3: Cài đặt các gói cần thiết cho KVM 

Sau khi xác nhận tính tương thích, hãy bắt đầu cài đặt các phụ thuộc cần thiết của KVM bằng lệnh sau:

# sudo apt install qemu-kvm libvirt-daemon-system virtinst libvirt-clients bridge-utils

install-KVM

Bước 4: Kích hoạt dịch vụ cần thiết để ảo hóa và kiểm tra trạng thái của chúng 

Sau khi cài đặt các phụ thuộc cần thiết thành công, hãy kích hoạt các dịch vụ cần thiết để ảo hóa. Kích hoạt livirtd bằng lệnh sau:

# sudo systemctl enable libvirtd

install-KVM

Bây giờ hãy bắt đầu livirtd bằng cách sử dụng lệnh sau:

# sudo systemctl start libvirtd

install-KVM

Hãy xác nhận trạng thái của livirtd bằng lệnh dưới đây. Nếu nó đang hoạt động tốt, bạn sẽ thấy ‘active’ trong kết quả.

# sudo systemctl status libvirtd

install-KVM

Bước 5: Thêm người dùng của bạn vào nhóm KVM và Libvirt 

Bây giờ thêm người dùng của bạn vào nhóm KVM và libvirt để khởi động KVM và tránh gặp sự cố. Người dùng có thể được thêm vào nhóm KVM bằng lệnh này:

# sudo usermod -aG kvm $USER 

install-KVM

Bây giờ thêm người dùng vào nhóm libvirt bằng cách sử dụng lệnh này:

# sudo usermod -aG libvirt $USER

install-KVM

Bước 6: Tạo Mạng Bridge Cho Các Máy Ảo (VM) 

Trong bước này, chúng ta sẽ tạo một mạng bridge. Điều này có thể được thực hiện bằng cách tạo một tệp cấu hình netplan như sau:

# sudo nano /etc/netplan/01-netcfg.yaml

Bây giờ hãy thêm cấu hình sau trong tệp 01-netcfg.yaml:

				
					network:
    ethernets:
       eth0:
          dhcp4: false
          dhcp6: false
     bridges:
        br0:
           interfaces: [eth0]
           dhcp4: false
           addresses: [10.254.152.27/24]
           macaddress: 01:26:3b:4b:1d:43
           routes:
              - to: default
                via: 10.254.152.1
                metric: 100
           nameservers:
                addresses: [8.8.8.8]
           parameters:
               stp: false
          dhcp6: false
     version: 2
				
			

install-KVM

Sau khi đã dán cấu hình vào tệp, lưu lại và thoát.

Bước 7: Áp Dụng Các Thay Đổi Bằng Netplan Và Xem Xét Các Thay Đổi Để Áp Dụng Các Cấu Hình, Chạy Lệnh Sau:

# sudo netplan apply

Bạn cũng có thể xem xét các thay đổi bằng lệnh ip addr như sau:

# ip addr show

Kết Luận

Trong hướng dẫn hôm nay, chúng ta đã tìm hiểu chi tiết cách cài đặt KVM trên Ubuntu 22.04. Trước khi cài đặt, chúng ta đã kiểm tra tính tương thích giữa KVM và hệ thống Ubuntu của chúng ta. Sau đó, chúng ta đã cài đặt các gói KVM cần thiết và sau đó cài đặt KVM. Sau đó, chúng ta cũng chỉ cho bạn cách tạo tệp cấu hình để kích hoạt mạng Bridge. 

Logo Cloud Việt

Thông Tin Và Hoạt Động Của Chúng Tôi

Cloud Việt là đơn vị cung cấp dịch vụ TTDL uy tín tại Việt Nam. Với tiêu chí là đặt quyền lợi và trải nghiệm của khách hàng lên hàng đầu để  đem đến dịch vụ tốt nhất.

Trụ sở chính

110/20/41 đường số 30, phường 6, quận Gò Vấp, TPHCM

Ngày làm việc

Thứ 2 - Thứ 6, Hàng tuần

Giờ làm việc

08 : 00 AM - 18 : 00 PM

Email

Support@cloudviet.com.vn

Hotline

0972 710 812