Thay đổi timezone trên CentOS/Ubuntu

Tóm tắt nội dung

Hệ thống CentOS/Ubuntu bạn chạy sai giờ ? Sai luôn cả múi giờ địa phương ? Vậy mình sẽ hướng dẫn cách thay đổi timezone trên CentOS và Ubuntu hiệu quả. Khi bạn cài đặt xong một hệ thống OS Linux, thì đôi khi bạn sẽ gặp trường hợp hệ thống bị khác múi giờ (timezone) dẫn đến khác thời gian chạy trên hệ thống Linux so với thời gian mà bạn mong muốn. Điều này càng dễ gặp nếu bạn sử dụng VPS hay máy chủ ở nước ngoài. Vậy thì bạn cần phải thực hành thay đổi timezone trên CentOS/Ubuntu/Debian về đúng múi giờ địa phương mà bạn mong muốn.

Cấu hình thay đổi timezone (múi giờ) CentOS/Ubuntu với /etc/localtime

Có 2 đối tượng file và thư mục bạn cần lưu ý trên CentOS/Ubuntu như sau :

  • /etc/localtime : file này dùng để cấu hình thời gian theo múi giờ của hệ thống. Rất nhiều chương trình khác nhau trên OS sử dụng thời gian hiển thị bởi ‘/etc/localtime‘ dùng làm thông tin thời gian. File này tốt nhất nên được link tới các file cấu hình múi giờ khác nhau tại ‘/usr/share/zoneinfo/‘.
  • /usr/share/zoneinfo/ : thư mục chứa các file dùng để cấu hình các múi giờ khác và được lưu thành từng file riêng biệt.

– Kiểm tra múi giờ hiện tại trên hệ thống.

#date Tue May 21 03:53:49 2019 Chú thích: + EDT : là múi giờ của New York – Mĩ .

– Giờ ta sẽ tiến hành thay đổi thời gian của hệ thống sang múi giờ của Việt Nam, bằng cách tạo soft link liên kết tới file định danh múi giờ (timezone) mà bạn muốn sử dụng.

# ls /usr/share/zoneinfo/ Africa Australia Cuba Etc GMT-0 Indian Kwajalein Navajo posix ROK UTC America Brazil EET Europe GMT+0 Iran Libya NZ posixrules Singapore WET Antarctica Canada Egypt GB Greenwich iso3166.tab MET NZ-CHAT PRC Turkey W-SU Arctic CET Eire GB-Eire Hongkong Israel Mexico Pacific PST8PDT UCT zone.tab Asia Chile EST GMT HST Jamaica MST Poland right Universal Zulu Atlantic CST6CDT EST5EDT GMT0 Iceland Japan MST7MDT Portugal ROC US # ln -sf /usr/share/zoneinfo/Asia/Ho_Chi_Minh /etc/localtime # date Tue May 21 03:53:49 2019
Logo Cloud Việt

Thông Tin Và Hoạt Động Của Chúng Tôi

Cloud Việt là đơn vị cung cấp dịch vụ TTDL uy tín tại Việt Nam. Với tiêu chí là đặt quyền lợi và trải nghiệm của khách hàng lên hàng đầu để  đem đến dịch vụ tốt nhất.

Trụ sở chính

110/20/41 đường số 30, phường 6, quận Gò Vấp, TPHCM

Ngày làm việc

Thứ 2 - Thứ 6, Hàng tuần

Giờ làm việc

08 : 00 AM - 18 : 00 PM

Email

Support@cloudviet.com.vn

Hotline

0972 710 812