windows, windows server, active directory
Active Directory là gì? tổng quan về Active Directory

Active Directory là gì? Active Directory (AD) là một kiến trúc độc quyền của Microsoft. Theo đó nó là 1 kiến trúc không thể nào thiếu trên Windows Server và có thể được hiểu là 1 dịch vụ thư mục. Active Directory là một hệ thống được chuẩn hóa với khả năng quản trị tập […]