Thuê chỗ đặt máy chủ

Trung tâm dữ liệu đạt chuẩn quốc tế tier 3+, đảm bảo dự phòng 2n+1

Dedicate Private Cloud

Hệ thống riêng của bạn, đảm bảo an toàn riêng tư và toàn vẹn dữ liệu

Bảng giá thuê máy chủ

Chi tiết phí dịch vụ thuê máy chủ. Tối ưu chi phí cho khách hàng

Cloud Server

Nền tảng điện toán đám mây, hoạt động trên nhiều kết nối server vật lý khác nhau

Làm cách nào để nâng cấp hoặc chuyển bản dùng thử Evaluation lên bản dùng thật trong window server 2012 R2

Tóm tắt nội dung

Khi bạn thuê máy chủ ảo và cài đặt server chạy hệ điều hành Window