Đóng một chương trình trên Ubuntu 22.04

Trong quá trình làm việc trên hệ thống Ubuntu, bạn có thể gặp phải tình huống chương trình bị đơ đột ngột. Nguyên nhân của tình huống này có thể do tải công việc quá lớn hoặc lỗi nội bộ gây ra. Điều này tạo ra một tình huống sai lệch cho hầu hết người dùng hệ thống bởi vì nếu điều này xảy ra trên một chương trình quan trọng mà bạn đang làm việc, bạn phải khắc phục vấn đề này càng sớm càng tốt. Bài viết này là một hướng dẫn đóng chương trình trên Ubuntu 22.04 một cách mạnh mẽ để bạn có thể chạy lại nó và thực hiện hoạt động trên một chương trình.

Cách Xóa một Gói Snap trên Ubuntu 22.04

Mặc dù Ubuntu đi kèm với rất nhiều gói ứng dụng khác nhau có thể được cài đặt bằng trình quản lý gói apt. Tuy nhiên, có nhiều ứng dụng không được bao gồm trong kho mặc định của Ubuntu, chẳng hạn như gói Skype. Đối với những ứng dụng như vậy, người dùng phải tìm kiếm các phương pháp khác để cài đặt chúng trên Ubuntu. Trong bài đăng này, một giới thiệu ngắn gọn về cửa hàng Snapcraft đã được đề cập cùng với hướng dẫn xóa một gói Snap trên Ubuntu 22.04 .

Cách Mount NFS trên Ubuntu 22.04

NFS là viết tắt của Network File System, là một giao thức cho phép gắn thư mục từ xa trên máy chủ và truy cập nó từ các máy khách khác nhau. Với NFS, bạn có được một cách tiêu chuẩn để truy cập các hệ thống từ xa và nó hỗ trợ chia sẻ tài nguyên. Hướng dẫn này sẽ giới thiệu cách cài đặt máy chủ NFS Và cách mount NFS trên Ubuntu 22.04 .

Cách cài đặt Nano trên Ubuntu 22.04

Vim và Emacs là hai trình soạn thảo dòng lệnh mạnh nhất cho Ubuntu, nhưng chúng cần học tập nhiều. Bởi vì tài khối lượng học tập để thành thạo Vim và Emacs quá nhiều nên khó khăn cho những người mới bắt đầu. Đối với những người dùng như vậy, có nano. Đây là một trình soạn thảo dòng lệnh dễ sử dụng trên Linux. Vậy làm thế nào để bạn có thể sử dụng trình soạn thảo văn bản nano? Hãy xem cách cài đặt Nano trên Ubuntu 22.04 .