loading

Viettel IDC

VNNIC
Cooky

Contacts
seozie-img

DirectAdmin – Ticket::deliverMessage::Can’t read ./data/admin/tickets.list: Unable to get Lock on file:

Vào 1 ngày đẹp trời khi kiểm tra server mình thấy process dataskq chiếm tải cao trên directadmin, sau đó mình dùng lệnh
tail -n 10 /var/log/directadmin/errortaskq.log
Thì nhận được thông báo lỗi như sau
Để khắc phục vấn đề trên bạn làm theo hướng dẫn sau để xóa toàn bộ Message System của directadmin

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *