Cách liệt kê các dịch vụ trong Ubuntu 22.04

Tóm tắt nội dung

Trên Ubuntu, có nhiều dịch vụ đang chạy ẩn và tiêu thụ bộ nhớ RAM của máy, mặc dù chúng không được sử dụng bởi người dùng. Những dịch vụ này không chỉ tiêu thụ pin của máy mà còn ảnh hưởng đến hiệu suất của RAM, vì RAM đã bận với một số dịch vụ khác. Trong bài đăng này, chúng tôi đã giải thích các phương pháp liệt kê các loại dịch vụ khác nhau trên Ubuntu.

Cách liệt kê các dịch vụ trong Ubuntu

Có một tiện ích “systemctl” có thể được sử dụng để liệt kê các dịch vụ trên Ubuntu cũng như quản lý chúng bằng cách dừng hoặc khởi động các dịch vụ đó. Cú pháp chung của việc sử dụng lệnh systemctl như sau:

$ systemctl [TÙY CHỌN] <HÀNH ĐỘNG> 

Giải thích cú pháp chung của việc sử dụng lệnh systemctl:

Sử dụng lệnh systemctl Sử dụng bất kỳ tùy chọn systemctl nào Nhập hành động mà bạn muốn thực hiện Chúng ta sẽ hiểu cách sử dụng nó với một số ví dụ.

Cách liệt kê tất cả các dịch vụ trên Ubuntu 

Để liệt kê tất cả các dịch vụ đang chạy trên Ubuntu, chúng ta sẽ sử dụng hành động “-no-pager” mà không có bất kỳ tùy chọn nào:

$ systemctl --no-pager

 

Hướng Dẫn Liệt Kê Các Dịch Vụ Trong Ubuntu 22.04

Tất cả các dịch vụ đang được hiển thị với trạng thái dịch vụ của chúng như trong đầu ra trên, có 261 dịch vụ được nạp.

Cách Liệt Kê Tất Cả Các Tập Tin Đơn Vị Trên Ubuntu 

Các tập tin đơn vị là các tập tin văn bản chứa thông tin như mục tiêu khởi động, socket, tên thiết bị và đường dẫn hệ thống tập tin được theo dõi. Các tập tin đơn vị này có thể được hiển thị trên màn hình bằng cách chạy lệnh:

$ systemctl list-units --all --type=service --no-pager

 

Hướng Dẫn Liệt Kê Các Dịch Vụ Trong Ubuntu 22.04

177 tệp đã được nạp được liệt kê trong đầu ra của lệnh được thực thi ở trên.

Cách Liệt Kê Trạng Thái Dịch Vụ Trên Ubuntu 22.04 

Để chỉ liệt kê các trạng thái của các dịch vụ, bao gồm cả trạng thái đã được kích hoạt hoặc vô hiệu hóa, cũng như các trạng thái khác, chúng ta sẽ chạy lệnh:

$ systemctl list-unit-files --no-pager

 

Hướng Dẫn Liệt Kê Các Dịch Vụ Trong Ubuntu 22.04

Trong đầu ra ở trên, có thể thấy trạng thái của mỗi dịch vụ đã được hiển thị.

Kết Luận

Tiện ích systemctl, mặc định có sẵn trong Ubuntu, có thể được sử dụng để liệt kê các dịch vụ trong Ubuntu 22.04 bằng lệnh “systemctl –no-pager”. Trong blog này, đã được sử dụng các tùy chọn khác nhau để liệt kê các dịch vụ trên Ubuntu 22.04.

Logo Cloud Việt

Thông Tin Và Hoạt Động Của Chúng Tôi

Cloud Việt là đơn vị cung cấp dịch vụ TTDL uy tín tại Việt Nam. Với tiêu chí là đặt quyền lợi và trải nghiệm của khách hàng lên hàng đầu để  đem đến dịch vụ tốt nhất.

Trụ sở chính

110/20/41 đường số 30, phường 6, quận Gò Vấp, TPHCM

Ngày làm việc

Thứ 2 - Thứ 6, Hàng tuần

Giờ làm việc

08 : 00 AM - 18 : 00 PM

Email

Support@cloudviet.com.vn

Hotline

0972 710 812