Hướng dẫn cài đặt VMware tool trên Ubuntu 18.04 – How to Install VMware Tools in Ubuntu 18.04

Tóm tắt nội dung

VMware là một giải pháp  ảo hóa ổn định và hoàn thiện cho phép bạn chạy nhiều hệ điều hành riêng biệt trên một server vật lý duy nhất và đa số các nhà cung cấp thuê VPS ưu tiên dùng.

Khi sử dụng VMware để giám sát tài nguyên và khắc phục lỗi, điều đầu tiên trên các VPS là phải cài đặt VMware Tool trong VM để nâng cao hiệu suất máy ảo. Công cụ VMware cung cấp một số chức năng hữu ích như hiệu suất đồ họa nhanh hơn, Lưu trữ, RAM, các thao tác thực hiện nâng cấp máy ảo

Bài này, hướng dẫn cách cài đặt gói VMware Tool trên Ubuntu 18.04 cho VPS. Các hướng dẫn tương tự áp dụng cho Ubuntu 16.04 và bất kỳ phiên bản OS nào dựa trên Ubuntu nào khác, bao gồm Linux Mint và Elementary.

Cài đặt VMware Tools bằng Open VM Tools

Cách dễ nhất và được khuyến nghị để cài đặt VMware Tools trên máy ảo chạy Ubuntu là cài đặt các gói Open VM Tools từ kho lưu trữ mặc định của Ubuntu.

Open VM Tools là một triển khai mã nguồn mở của VMware Tools cho các VPS sử dụng hệ điều hành Linux.

VMware Tools được chia thành hai gói, open-vm-toolsdành cho các hệ thống máy chủ như vmware vsphere ESXi và open-vm-tools-desktopcho các hệ thống máy tính để bàn sử dụng VMware Workstation. Tùy thuộc vào cách bạn cung cấp phiên bản, gói Open VM Tools có thể được cài đặt theo mặc định.

Chạy các lệnh sau để cài đặt VMware Tools trên máy chủ Ubuntu

# sudo apt update 
# sudo apt install open-vm-tools

Nếu bạn đang chạy Ubuntu Desktop, để cài đặt VMware Tools, hãy chạy:

# sudo apt update 
# sudo apt install open-vm-tools-desktop

Cài đặt VMware Tools bằng file ISO

VMware cung cấp một tệp ISO chứa trình cài đặt VMware Tools cho tất cả các VMware client để hỗ trợ. Tệp này nằm trên máy chủ và có thể được gắn trên hệ thống client từ menu VMware GUI. Sau khi được mount, bạn có thể bắt đầu cài đặt VMware Tools trên hệ thống client.

Dưới đây là hướng dẫn từng bước để cài đặt VMware Tools trên Ubuntu. Các bước này sẽ hoạt động trên cả cài đặt Ubuntu Desktop và Server bản core.

 1. Mở VMware Workstation, Fusion hoặc Player.
 2. Khởi động máy ảo Ubuntu.
 3. Từ menu VMware, nhấp vào ‘Virtual Machine’ -> ‘Install VMware Tools…’ -> như được hiển thị trong hình ảnh bên dưới:
 4. Nếu bạn đang sử dụng VMware Player, bạn sẽ được nhắc tải xuống VMware Tools.
 5. Đăng nhập vào Ubuntu với tư cách quyền root hoặc là người dùng sudo và tạo một thư mục mới làm điểm gắn kết cho ổ đĩa CD và gắn kết tệp ISO:
# sudo mkdir -p /mnt/cdromsudo mount /dev/cdrom /mnt/cdrom
 1. Điều hướng đến thư mục và giải nén VMwareTools-x.x.x-xxx.tar.gztệp bao gồm các trình cài đặt VMware Tools:
# cd /mnt/cdromsudo tar xf VMwareTools-*.tar.gz -C /tmp
 1. Chạy vmware-install.pltập lệnh để cài đặt VMware Tools:Các -dtùy chọn sẽ cho trình cài đặt để chấp nhận các tùy chọn mặc định.
# sudo /tmp/vmware-tools-distrib/vmware-install.pl -d
 1. Khởi động lại máy chủ:
  # sudo shutdown -r now

Phần kết luận

Cài đặt VMware Tools trên máy ảo Ubuntu 18.04 là một nhiệm vụ dễ dàng. VMware Tools sẽ tối ưu hóa hệ điều hành khách để có hiệu suất tốt hơn và nâng cao khả năng sử dụng.

(English) How to Install VMware Tools in Ubuntu 18.04

VMware is a mature and stable virtualization solution that allows you to run multiple, isolated operating systems on a single machine.

When using VMware as the hypervisor, it is important to install VMware Tools in the guest to enhances the virtual machine performance. The VMware Tools offer several useful functionalities such as faster graphics performance, shared folders, shared clipboard, drag and drop operations, and more.

This tutorial explains how to install the VMware Tools package on Ubuntu 18.04 guests. The same instructions apply for Ubuntu 16.04 and any other Ubuntu-based distribution, including Linux Mint and Elementary OS.

Installing VMware Tools Using Open VM Tools

The easiest and the recommended way to install VMware Tools on Ubuntu guests is to install the Open VM Tools packages from Ubuntu’s default repositories.

Open VM Tools is an open-source implementation of VMware Tools for Linux guest operating systems.

The VMware Tools are split into two packages, open-vm-tools for headless systems and open-vm-tools-desktop for desktop systems. Depending on how you provisioned the instance, the Open VM Tools package may be installed by default.

Run the following commands to install VMware Tools on Ubuntu server guest:

sudo apt updatesudo apt install open-vm-tools

If you are running Ubuntu Desktop, to install VMware Tools run:

sudo apt updatesudo apt install open-vm-tools-desktop

That’s it. You have successfully installed VMware Tools on your Ubuntu virtual machine.

When a new version of Open VM Tools is released, you can update the package through your desktop standard Software Update tool or by running the following command in your terminal:

sudo apt update && sudo apt upgrade

Installing VMware Tools Using VMware Tools ISO File

VMware ship with an image ISO file that contains the VMware Tools installers for all supported guest operating systems. This file is located on the host machine and can be mounted on the guest system from the VMware GUI menu. Once mounted, you can begin the installation of the VMware Tools on the guest system.

Below are the step-by-step instructions to install VMware Tools on Ubuntu guests. These steps will work on both Ubuntu Desktop and Server guest installations.

 1. Open the VMware Workstation, Fusion or Player.
 2. Start the Ubuntu guest virtual machine.
 3. From the VMware menu, click ‘Virtual Machine’ -> ‘Install VMware Tools…’ -> as shown on the image below:

  If you are using VMware Player, you will be prompted to download VMware Tools.

 4. Login to the Ubuntu guest as a sudo user and create a new directory as the mount point for the CD drive and mount the ISO file:
  sudo mkdir -p /mnt/cdromsudo mount /dev/cdrom /mnt/cdrom
 5. Navigate to the directory and extract the VMwareTools-x.x.x-xxx.tar.gz file that includes the VMware Tools installers:
  cd /mnt/cdromsudo tar xf VMwareTools-*.tar.gz -C /tmp
 6. Run the vmware-install.pl script to install VMware Tools:
  sudo /tmp/vmware-tools-distrib/vmware-install.pl -d

  The -d option will tell the installer to accept the default options.

 7. Reboot the Ubuntu guest for changes to take effect:
  sudo shutdown -r now

Conclusion

Installing VMware Tools on Ubuntu 18.04 virtual machine is an easy task. The VMware Tools will optimize the guest operating system for better performance and enhance usability.

Nguồn: linuxize.com, Team support Cloud Việt dịch

Logo Cloud Việt

Thông Tin Và Hoạt Động Của Chúng Tôi

Cloud Việt là đơn vị cung cấp dịch vụ TTDL uy tín tại Việt Nam. Với tiêu chí là đặt quyền lợi và trải nghiệm của khách hàng lên hàng đầu để  đem đến dịch vụ tốt nhất.

Trụ sở chính

110/20/41 đường số 30, phường 6, quận Gò Vấp, TPHCM

Ngày làm việc

Thứ 2 - Thứ 6, Hàng tuần

Giờ làm việc

08 : 00 AM - 18 : 00 PM

Email

Support@cloudviet.com.vn

Hotline

0972 710 812