Thuê chỗ đặt máy chủ

Trung tâm dữ liệu đạt chuẩn quốc tế tier 3+, đảm bảo dự phòng 2n+1

Dedicate Private Cloud

Hệ thống riêng của bạn, đảm bảo an toàn riêng tư và toàn vẹn dữ liệu

Bảng giá thuê máy chủ

Chi tiết phí dịch vụ thuê máy chủ. Tối ưu chi phí cho khách hàng

Cloud Server

Nền tảng điện toán đám mây, hoạt động trên nhiều kết nối server vật lý khác nhau

Cách cài đặt OpenSim trên Ubuntu 22.04

Tóm tắt nội dung

OpenSim hay OpenSimulator là một nền tảng máy chủ thế giới ảo 3D mã nguồn mở cho mô phỏng. Nó cho phép người dùng tùy chỉnh một môi trường ảo và cho phép họ tương tác theo thời gian thực. Môi trường ảo được tạo ra thông qua OpenSim có thể được truy cập thông qua đa nền tảng. Bài viết này sẽ hướng dẫn cách cài đặt OpenSim trên Ubuntu 22.04 .

Cài đặt OpenSim trên Ubuntu 22.04 ?

Để cài đặt OpenSim trên Ubuntu, làm theo các bước sau đây;

Bước 1: Cài đặt các phụ thuộc 

Trước khi cài đặt OpenSim, có một số phụ thuộc cần thiết để chạy OpenSim, vì vậy tốt hơn là cài đặt chúng trước. Chạy các lệnh dưới đây để cài đặt các phụ thuộc OpenSim:

sudo apt install nant libmono-microsoft-visualbasic10.0-cil

install_OpenSIM

Bước 2: Tải xuống tệp .tar của OpenSim 

Tiếp theo là tải xuống tệp .tar của OpenSim từ trang web chính thức bằng cách sử dụng lệnh sau đây:

wget http://opensimulator.org/dist/opensim-0.9.1.0.tar.gz

install_OpenSIM

Bước 3: Giải nén tệp .tar của OpenSim 

Khi tệp tar được tải xuống, giải nén nó bằng cách sử dụng lệnh sau đây:

tar xvfvz opensim-0.9.1.0.tar.gz

Bước 4: Cài đặt OpenSim 

Sau khi giải nén các tệp từ tệp .tar, một thư mục mới opensim-0.9.1.0/bin sẽ được tạo ra, trong đó chứa các tệp cấu hình OpenSim, vì vậy điều hướng đến thư mục opensim-0.9.1.0/bin bằng cách chạy lệnh dưới đây:

cd opensim-0.9.1.0/bin

install_OpenSIM

Cuối cùng, chạy tệp .sh để cài đặt OpenSim:

./opensim.sh

install_OpenSIM

Bước 5: Thiết Lập OpenSim 

Sau khi chạy tệp .sh, quá trình này sẽ mất một vài thời gian, sau đó bạn sẽ được hỏi một số câu hỏi, nếu bạn không chắc chắn về bất kỳ câu hỏi nào, bạn có thể đơn giản nhấn “Enter” để giữ các cài đặt mặc định:

install_OpenSIM

Câu hỏi có thể bao gồm:

  • Tên khu vực 
  • Region UUID 
  • Địa chỉ IP Nội bộ 
  • Cổng Nội bộ và những câu hỏi khác tùy thuộc vào khu vực của bạn.

install_OpenSIM

Bước 6: Bắt đầu Scripting 

Quá trình cài đặt và thiết lập OpenSim đã hoàn thành ở điểm này, bây giờ bạn có thể bắt đầu scripting trong OpenSim từ đây:

install_OpenSIM

Kết Luận

OpenSim là một nền tảng máy chủ thế giới ảo có thể được cài đặt trên Ubuntu 22.04 bằng cách cài đặt các phụ thuộc cần thiết, sau đó tải xuống và cài đặt tệp .tar. Sau khi trả lời một số câu hỏi thiết lập tùy thuộc vào khu vực của bạn, scripting OpenSim có thể được thực hiện trên Ubuntu.