Hướng dẫn cài đặt Apache trên CentOS 8

Tóm tắt nội dung

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giải thích cách cài đặt và quản lý máy chủ Apache trên CentOS 8.

Cách cài đặt Apache

Apache có sẵn trong kho lưu trữ mặc định Centos. Để cài đặt Apache, hãy chạy lệnh sau với tư cách là người dùng chủ hoặc người dùng có đặc quyền sudo:
$ sudo yum install httpd
Khi quá trình cài đặt hoàn tất, hãy bật và khởi động dịch vụ Apache:
$ sudo systemctl enable httpd
$ sudo systemctl start httpd
Để xác minh rằng dịch vụ đang chạy, hãy kiểm tra trạng thái của nó:
$ sudo systemctl status httpd
Đầu ra sẽ giống như sau:
● httpd.service - The Apache HTTP Server
Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/httpd.service; enabled; vendor preset: disabled)
Active: active (running) since Sat 2019-10-12 15:54:58 UTC; 6s ago
...

Điều chỉnh Firewall

FirewallD là giải pháp firewall mặc định trên Centos 8. Trong quá trinh cài đặt, Apache tạo các tệp dịch vụ firewall với các quy tắc được xác định trước để cho phép truy cập vào các cổng HTTP (80) và HTTPS (443). Các lệnh sau sẽ mở vĩnh viễn các cổng cần thiết:
# sudo firewall-cmd --permanent --zone=public --add-service=http
# sudo firewall-cmd --permanent --zone=public --add-service=https
# sudo firewall-cmd --reload
Quản lý Apache Phần này giải thích cách cấu trúc tệp cấu hình Apache và các phương pháp hay nhất để quản lý Apache webserver. • Tất cả các tệp cấu hình Apache đều nằm trong thư mục /etc/httpd • Tệp cấu hình Apache chính là /etc/httpd/conf/httpd.conf. • Các tệp cấu hình kết thúc bằng.conf nằm trong thư mục /etc/httpd/conf.d được bao gồm trong tệp cấu hình Apache chính. • Các tệp cấu hình chịu trách nhiệm tải các mô-đun Apache khác nhau được đặt trong thư mục/etc/httpd/conf.modules.d • Các tệp Apache vhost phải kết thúc bằng .conf và được lưu trữ trong thư mục /etc/httpd/conf.d. Bạn có thể có nhiều vhosts nếu bạn cần. Tạo một tệp cấu hình riêng (vhost) cho từng miền giúp máy chủ dễ bảo trì hơn. • Đó là một thực tiễn tốt để tuân theo một quy ước đặt tên tiêu chuẩn. Ví dụ: nếu tên miền là mydomain.com thì tệp cấu hình phải được đặt tên là mydomain.com.conf • Các tệp nhật ký Apache ( access_logvà error_log) nằm trong thư mục /var/log/httpd/. Bạn nên có các tệp nhật ký access và error khác nhau cho mỗi vhost. • Bạn có thể đặt thư mục gốc của tài liệu miền của mình ở bất kỳ vị trí nào bạn muốn. Các vị trí phổ biến nhất cho webroot bao gồm: • /home// • /var/www/ • /var/www/html/ • /opt/ Theo nguồn: linuxize.com
Logo Cloud Việt

Thông Tin Và Hoạt Động Của Chúng Tôi

Cloud Việt là đơn vị cung cấp dịch vụ TTDL uy tín tại Việt Nam. Với tiêu chí là đặt quyền lợi và trải nghiệm của khách hàng lên hàng đầu để  đem đến dịch vụ tốt nhất.

Trụ sở chính

110/20/41 đường số 30, phường 6, quận Gò Vấp, TPHCM

Ngày làm việc

Thứ 2 - Thứ 6, Hàng tuần

Giờ làm việc

08 : 00 AM - 18 : 00 PM

Email

Support@cloudviet.com.vn

Hotline

0972 710 812