Câu hỏi thông dụng

- Một số câu hỏi thông dụng về dịch vụ

Chúng tôi đưa ra một số cấu hỏi và trả lời thường gặp khi khách hàng tìm hiều dịch vụ!

Đôi khi, tìm hiểu một dịch vụ tưởng rằng sẽ dễ dàng nhưng vì rất nhiều thông tin trên mạng thì sẽ dễ gây hiểu không đúng về dịch vụ lẫn chất lượng;

PS Linux là gì? Tại sao nên chọn VPS Linux?
VPS – Máy chủ ảo: Nên lựa chọn hệ điều hành Windows hay Linux?.