Thuê chỗ đặt máy chủ

Trung tâm dữ liệu đạt chuẩn quốc tế tier 3+, đảm bảo dự phòng 2n+1

Dedicate Private Cloud

Hệ thống riêng của bạn, đảm bảo an toàn riêng tư và toàn vẹn dữ liệu

Bảng giá thuê máy chủ

Chi tiết phí dịch vụ thuê máy chủ. Tối ưu chi phí cho khách hàng

Cloud Server

Nền tảng điện toán đám mây, hoạt động trên nhiều kết nối server vật lý khác nhau

Cài đặt Yarn trên CentOS 7

Tóm tắt nội dung

Cài đặt Yarn trên CentOS 7 | Yarn là một trình quản lý gói JavaScript tương thích với npm giúp bạn tự động hóa quá trình cài đặt, cập nhật, cấu hình và gỡ bỏ các gói npm.

Yarn lưu trữ mọi gói tải xuống và tăng tốc quá trình cài đặt bằng cách thực hiện song song các hoạt động.

Trong bài này mình sẽ hướng cách cài đặt Yarn trên hệ thống CentOS 7 từ kho lưu trữ gói RPM của Yarn.

Cài đặt Yarn trên CentOS

Để cài đặt Yarn đầu tiên cần phải cài đặt Node.js :

kích hoạt kho lưu trữ Nodesource bằng lệnh sau :

curl --silent --location https://rpm.nodesource.com/setup_10.x | sudo bash -

Tiếp theo cài đặt gói Node.js :

sudo yum install nodejs

Sau khi đã cài đặt bật kho lưu trữ Yarn và nhập khóa GPG của kho lưu trữ:

curl --silent --location https://dl.yarnpkg.com/rpm/yarn.repo 
sudo tee /etc/yum.repos.d/yarn.repo
sudo rpm --import https://dl.yarnpkg.com/rpm/pubkey.gpg

Khi kho lưu trữ được thêm vào, bạn có thể cài đặt Yarn bằng cách chạy:

sudo yum install yarn

Để xác minh cài đặt mình sẽ in ra phiên bản của Yarn :

yarn --version

Sử dụng Yarn

Bây giờ bạn đã cài đặt Yarn trên hệ thống CentOS của mình.

Tiếp theo mình sẽ hướng dẫn một số lệnh Yarn phổ biến nhất.

Tạo một dự án mới

Để tạo một dự án Yarn mới, hãy sử dụng lệnh yarn init theo sau là tên dự án.

Ví dụ, để tạo một dự án có tên, my_project bạn sẽ nhập lệnh sau:

yarn init my_project

Sau khi hoàn thành, tập lệnh sẽ tạo một file có đuôi json. File này cơ bản chứa thông tin bạn đã cung cấp.

Thêm phụ thuộc

Để thêm một gói làm phụ thuộc vào dự án của bạn, hãy chạy lệnh sau :

yarn upgrade
yarn upgrade [package_name]
yarn upgrade [package_name]@[version_or_tag]

Nếu không có tên gói nào được cung cấp, lệnh sẽ cập nhật các phần phụ thuộc của dự án lên phiên bản mới nhất

Nâng cấp sự phụ thuộc

Để nâng cấp các gói, hãy sử dụng một trong các lệnh sau:

yarn upgrade [package_name]
yarn upgrade [package_name]@[version_or_tag]

Lệnh trên sẽ cập nhật các phần phụ thuộc của dự án lên phiên bản mới nhất.

Loại bỏ sự phụ thuộc 

Để xóa một phần phụ thuộc, chỉ cần nhập:

yarn remove [package_name]

Cài đặt tất cả các phụ thuộc dự án

Để cài đặt tất cả các phụ thuộc của một dự án hiện có được chỉ định trong package.json:

yarn

hoặc :

yarn install

Kết luận

Mình đã hướng dẫn bạn cách cài đặt Yarn trên máy CentOS 7.

Nếu bạn có thắc mắc hãy để lại bình luận bên dưới, chúng tôi sẽ giải đáp sớm nhất khi có thể.